Portal de Transparència: Les dietes als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya: una doble vergonya

El President Mas, al seu discurs de finals d’any, va utilitzar moltes vegades la paraula transparència, donant-li una alta importància. Ens alegra molt.

De fet, ja està en actiu el Web del Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya, Transparència Gencat.

Per a la Red Pública és un tema prioritari, que està expressament recollit en els  nostres objectius i del que hem fet molts posts, ordenats amb aquesta etiqueta de transparència: si cliqueu al núvol de paraules del bloc aquesta paraula,us sortiran tots.

El primer que hem de dir és que estem en el bon camí, reconeixem l’esforç fet i confiem que sigui un objectiu primordial.

Dit això, hem vist que s’han publicat els llistats de les dietes que percep diferent personal de la Generalitat, generalment alts càrrecs, per assistir a reunions, dintre de l’àmbit de les competències del seu propi departament i d’altres empreses públiques dependents del mateix. Hem triat aquesta informació, per a fer una anàlisi pròpia.

Oficialment es diuen Dietes, indemnitzacions i primes d’assistència” .

Aquestes llistes haurien de ser públiques, naturalment, però fins ara no ha estat així. Benvingudes siguin, malgrat tot. Aquí us presentem un primer resultat del nostre treball, que continuarà…

El primer però…

S’han publicat en format pdf. “amb imatge”. Una foto, vaja. Impossible treballar les dades. Ni recerques per modalitats, ni exportació de dades, ni reutilització. Res de res. Sols informació unidireccional.

Un senyal de què s’ha fet a contra-cor i sense ganes!!!

Estimats/es responsables de la publicació: la Red Pública vol compartir amb vosaltres aquestes eines per a què pugueu consultar, millorar i rectificar, amb tota la humilitat i utilitzant el que nosaltres sabem del tema. De res.

a) Enllaç al portal de dades obertes de la Generalitat.

b) Les dades s’han de publicar en formats útils, per fer explotacions estadístiques, anàlisi, per compartir la informació, per impulsar la creativitat i desenvolupar nous projectes, per aprofundir en la participació ciutadana i per a no amagar res.

Aquí us deixem un link a la mundialment coneguda proposta de Tim Berners-Lee i el World Wide Web Consortium.

c) Un exemple pràctic, de casa nostra, per a il·lustrar el que diem al punt b): la presentació del Departament de Salut, amb el seu informe de la central de resultats, al lloc web de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya

Es poden consultar els següents informes.

I aquests fulls interactius

Amb aquests fitxers de dades obertes (podeu aprofitar per a consultar les dades dels vostres centres de salut, CAPS)

Tanmateix hi ha la possibilitat, si es demana, d’accedir a un aplicatiu que permet la consulta de les dades de la Central de Resultats segons els paràmetres que l’usuari consideri més adients

Repetim: de res, per si un cas ningú dels responsables ens ho agraeix. 🙂

Per cert, ja posats en el Departament de salut, la mateixa Secretària General d’aquest Departament, Roser Fernández i Alegre, apareix com a perceptora d’aquestes dietes i també com a responsable de la publicació d’aquesta info sobre dietes, que al contrari de l’exemple que donem de la central de resultats del seu propi Departament, està en el mateix format rígid que totes.

O sigui que un aprovat per una cosa i un suspens per l’altra. Viva la coordinació en el propi departament de Salut del nostre executor del desmantellament de la sanitat pública, conseller Ruiz!!!

El segon però…

Tornem a la info sobre les dietes.

La conseqüència del que hem explicat, és que quan hem volgut treballar les dades del nostre Departament, va ser molt complicat.

Malgrat això, amb constància, perseverança, paciència, molta feina i gràcies a la vostra col·laboració, estem fem alguns “excels” casolans, pel que fa al nostre Departament.

Aquí teniu un primer resultat del nostre treball. El link als 37 fulls corresponents al Departament TES del Web de transparència

Un primer excel amb dos fulls:

–          Un amb els organismes/entitats/empreses del nostre Departament

–          Altre amb els noms, càrrec que ocupen i el total de les percepcions de “dietes” que reben.

Dietes Tes Transparència

Aviat esperem publicar la segona part.

Heu de tenir en compte que aquí només està el que paga el nostre Departament

 El tercer però…

Si és important el que s’ha publicat, encara trobem més important el que NO s’ha publicat. Obrir dades és pensar en fer accessible la informació. Mai en amagar-la.

Tres preguntes al respecte, per començar

1)     Estan relacionades totes les “entitats” de tots els departaments o potser existeixen entitats (i per tants consells d’administració i similars), que no surten? I si no surten, quina és la raó?

2)     Des de quan han fet la seva renúncia de les “dietes” les persones que posa “ han renunciat” ?. Des de l’inici del seu mandat?. Des de aquest mateix any en què s’han publicat les dades? Algú sobrepassava el % legal del 30% del sou en el cobrament d’aquestes “dietes”?

3)     On són les dietes de les comissions d’urbanisme i les de la Junta Arbitral de transports del nostre Departament?

Deixem obertes aquestes preguntes i ens agradaria molt compartir les que pugueu fer i plantejar  vosaltres. Ja sabeu que ho podeu fer als comentaris del bloc i si voleu col·laborar, poseu-vos en contacte via mail: blogredpublica@gmail.com  

Tanmateix, aquest bloc resta obert a qualsevol explicació dels responsables, tant pel fet del format com del concepte en què es basen els pagaments.

Un darrer però…

Nosaltres hem dit, diem i direm que volem per a TOTS els empleats públics un sou digne, un bon sou (inclosos els càrrecs, alts i baixos), i que si han de fer un treball extra, aquest sigui retribuït. Naturalment.

Una altra qüestió és que algú cobri diners per assistir a reunions que corresponen al seu àmbit de competència i  generalment, dintre del seu horari de treball i la seva responsabilitat. Inclús, en alguna empresa pública pot ser el propi Director/Gerent que cobra per assistir al seu propi Consell d’administració i els diferents consellers, assistint als consells de les seves empreses públiques.

Aquesta vergonya, no és aplicable als representats de diverses entitats ciutadanes, associacions, entitats cíviques i altres institucions que participin en aquests òrgans de participació/ direcció/gestió. Això és una altra discussió, que no és objecte d’aquest post.

Les retallades de diners i de drets, sembla que sempre són per als altres i els diners que falten, sempre són els nostres. Aquestes “dietes” no es toquen.

Excuses, mentides, falsedats. Això no és una crisi, companys. Si algú té dubtes, que vagi sumant i vegi on van a parar els diners.

Per la nostra part, continuem treballant les dades. Farem un altre post i els que faci falta, sobre el tema.

Donem les gràcies a tots els que ens esteu ajudant.

La notícia a El país, amb un lloc destacat per al Departament TES i el nostre Conseller, Santi Vila, com el conseller que  més dietes cobra.

La Red Pública

Anuncios

LIPOATROFIA SEMICIRCULAR, en el Departament Territori i Sostenibilitat (TES)

En la última reunión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud Laboral  (CSSL) del Departament de Territori i Sostenibilitat (TES), de fecha 28-10-2013, aquí el resumen de CCOO (la información sobre la lipoatrofia está en el punto 8), se nos comunica la existencia de dos casos de lipoatrofia semicircular (LS): uno en el edificio de Medi Ambient de Diagonal y otro en el de Tarradellas.

También hay un caso sobrevenido, o sea, una persona que ya vino al Departament con los síntomas.

A través de los delegados de prevención, se piden los datos correspondientes al Servei de Prevenció de Riscos Laborals, ya que es una enfermedad que tiene su origen en las condiciones de trabajo.

El protocolo  elaborado por el Departament de Salut, establece unas determinadas medidas cuando se detecten estos casos y una de ellas es la información a los trabajadores.seu Departament

Estamos hablando de un caso en cada edificio, pero nos parece importante realizar esta labor preventiva de información, por si aparecen otros casos, que cualquier trabajador del TES conozca los síntomas, sepa de qué se trata, no se asuste, acuda al servicio médico e informe a los delegados de prevención.

Cuando decimos trabajadores nos referimos a todas las personas que están trabajando en los edificios, tengan o no cargo y sea éste de confianza o de escala. Aunque podáis pensar que esto es algo obvio, resulta necesario puntualizarlo; algunos piensan que determinadas cosas no van con ellos, hasta que les pasa.

Este blog de la Red Pública, con vocación de servicio público, también sirve para que todo el mundo pueda disponer de esta información en cualquier momento que la necesite.

Estos son los delegados de prevención de CCOO en el Departament TES

–          Carme Olivella Pedregal

–          José Luis Vallecillo Gundín

–          Elisabet Dumé i Romeo

También os podéis dirigir  a la Delegada Sindical de CCOO del Departament, que realiza funciones de asesora en los CSSL, Olga Fernández

Vamos con la información sobre la LS

1.- Un poco de historia

Cuando Gas Natural estrenó “el supositorio”, el nombre con el que popularmente se conoce su nueva sede en Barcelona, denominado edificio inteligente, había unas 1.000 personas trabajando. Allí se dieron los primeros casos, unos 260. Tenían un síntoma “raro”:

–          hundimiento en la piel, en forma de semicírculo, en el que parece haber desaparecido la grasa o la masa muscular.

Al principio se lo tomaron como un simple problema dermatológico, pero los casos se iban acumulando y se constató que en otras partes, como en un banco de Bélgica sucedía algo similar.

Enseguida se pudo relacionar con unas determinadas condiciones de trabajo.

El edificio “supuestamente inteligente”, con muchos avances tecnológicos, resulta que es un edificio enfermo y en su construcción no se había pensado en la salud de los trabajadores. Nada nuevo bajo el sol para la mayoría de arquitectos estrellas del mundo y sus clientes, cuya mayor preocupación es que haga las funciones de icono a  mayor gloria suya.

Sus características:torre Agbar

–          no tiene ventanas

–          tiene un grado de humedad bajísimo

–          una gran carga de energía estática

–          hay “mesas eléctricas” con un montón de aparatos enchufados

–          un suelo técnico bajo el que discurren todo los cables y además está cubierto con moquetas, pavimento “ideal”, para la salud de las personas

Los delegados de prevención tuvieron que trabajar muy intensamente, primero informándose de qué era lo que les pasaba, luego midiendo la gravedad de la afección, informando a la plantilla detalladamente y denunciando la situación a la Inspección de Trabajo, la única manera de obligar a la empresa a tomar medidas.

Inspección de Trabajo paralizó la actividad, dado el gran número de casos y se empezaron a tomar medidas

–          tomas de tierras para las mesas “tan modernas”, que no la tenían conectada

–          instalación  provisional de humidificadores y otros mecanismos para evitar la electricidad estática

Posteriormente, Gas Natural tuvo que realizar una importante inversión para adecuar todo el sistema de ventilación y la dolencia, lipoatrofia semicircular, se reconoció como accidente de trabajo y la mutua se vio obligada a desarrollar una vigilancia de la salud específica para las personas afectadas.

Luego, el Departament de Salut de la Generalitat, emitió el protocolo del que hablamos al inicio, reconociendo la lipoatrofia como accidente de trabajo.

La labor de nuestros compañeros delegados sindicales de prevención de riesgos laborales nos permite a nosotros, ahora, disponer de mucha más información y poder actuar. Es importante recalcarlo en estos momentos en que muchos, se dedican a cacarear la muerte de los sindicatos. Los sindicatos también están para esto.

Aún se desconocen muchos aspectos y sobre todo las causas, aunque desgraciadamente se siguen construyendo edificios con estas importantes deficiencias.

Subrayamos que esta enfermedad afecta mayoritariamente a mujeres, introduciendo por tanto un factor de morbilidad diferencial a tener en cuenta

Esta información la podéis encontrar en la revista porExperiencia.com del ISTAS de CCOO

Aquí tenéis un link a la 1ª parte de un vídeo de youtube, que habla de los edificios tóxicos en un programa de CNN + (dura 14’) .

Resumimos los aspectos básicos

(1)   ante cualquier síntoma, acudid al servicio de medicina del trabajo e informad a los delegados de prevención

(2)   Puede resultar aparatoso, pero no es grave y tiene cura, aunque se tienen que tomar medidas, por tanto es importante el punto 1

(3)   En caso de que se presentaran otros casos, habría que tomar medidas estructurales.

Más información

La guía para la actuación de los  servicios de prevención ante casos de lipoatrofia semicircular del­ Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales

Monográfico del Departament de Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

Dos noticias en el diario El país

La lipoatrofia vuelve a la oficina, de agosto de 2010, por Cristina Delgado

Cerrada una guardería de Barcelona por cuatro casos de lipoatrofia, de abril de 2013, por Camilo S. Baquero

Como siempre, esperando que la información os resulte de utilidad.

La Red Pública

FELIÇ ANY 2014

En nom de la Secció Sindical de CCOO del Departament de Territori i Sostenibilitat i de La Red Pública, volem que malgrat tot (i un any més hem de dir aquest “malgrat tot”), el nostre desig sigui un més que sumi amb tots els desitjos de les persones que volem un mon més just, un Serveis Públics de Qualitat i un Estat de Benestar al servei de les persones.

Compartim amb tots vosaltres aquest excel·lent  pps. de Descosido, a qui agraïm el treball que han fet i fan.

La Red Pública

Reunió CCOO (Joan Carles Gallego) / Departament Territori i Sostenibilitat (Conseller Santi Vila)

El dia 31 d’octubre el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, acompanyat pel secretari general del Departament, Pau Villòria, ha rebut al secretari general de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego, i al secretari de Política Territorial de la CONC, Vicenç Tarrats.

Ha estat una reunió cordial, de  coneixement i presa de contacte, ja que el Conseller i el secretari general de CCOO no havien tingut ocasió de reunir-se des que el senyor Vila va assumir el seu càrrec.

Àmbit de participació

Destaquem, entre tots els temes tractats, que preocupen al Sindicat i que estan en l’agenda del Govern, l’aplicació de l’anomenada “Llei Òmnibus” que aparta els sindicats de la representació directa en àmbits tan importants com ara l’aigua o els residus.

100512_Joan_Carles_GallegoÀmbit Medi ambient i salut

També CCOO ha mostrat la seva preocupació, que sabem compartida, pel dèficit en la qualitat de l’aire en els nostres entorns metropolitans i la necessitat de prendre urgentment mesures en aquest sentit que passen per potenciar la mobilitat pública i reduir així la privada. En aquest sentit, des de CCOO hem recordat al Conseller que fa deu anys de l’aprovació de la pionera Llei de Mobilitat, encara no plenament desplegada i amb un dèficit tant important com la Llei de Finançament del transport públic, que no existeix i que és imprescindible.

Ens preocupa molt especialment aquest àmbit des de la perspectiva de la salut pública. Recordeu la invitació expressa que van fer al Departament per a participar a la presentació del Quadern de la Bona Praxi, (malauradament sense cap resposta), amb l’objectiu de poder obrir una línea de recerca envers el Medi Ambient i la Salut, juntament amb altres departaments implicats

Àmbit gestió de l’aigua i habitatge

Igualment, hem pogut tractar la situació dels conflictes encara no resolts respecte a la gestió del cicle de l’aigua i informar al Conseller de les propostes del Sindicat respecte a la rehabilitació d’edificis des de criteris d’eficiència energètica o els treballs sindicals respecte a la prevenció de riscos laborals en instal·lacions ambientals.

Territori-Sostenibilitat-Santi-VilaÀmbit laboral empleats públics

Naturalment, el secretari general de CCOO li ha plantejat al Conseller la preocupació del Sindicat per la situació dels treballadors de l’Administració pública i la necessitat de valorar el seu treball i recuperar els seus drets com a condició indispensable per a garantir la construcció de l’Estat del Benestar.  Sense serveis públics no hi ha estat del benestar.

Línea oberta

Finalment, hem considerat oberta una línea de treball que concretarem en agenda en els propers dies respecte als temes de medi ambient, sostenibilitat, mobilitat i altres dintre de l`àmbit competencial de Departament TES

CCOO ens definim com a moviment sociopolític, i en aquest bloc de la Secció Sindical del Departament TES, hem assumit aquest definició, amb totes les conseqüències i des de el primer moment, així que ens pre-ocupem i ocupem de tots aquells àmbits que ens afecten directa/indirectament: les condicions laborals, el nostre estatus social com a empleats públics, el nostre estat de benestar: educació, sanitat, Justícia, habitatge, salut (laboral, ambiental, pública, sanitària) i especialment els àmbits en els que el nostre Departament té competències, que son molts!

Això és el que li varem traslladar al Conseller Vila.

Olga Fernández

Assessors al Departament TES de la Generalitat

Cada Govern, quan comença el seu mandat, una de les primeres coses que fa, és publicitar que ha reduït el número de personal eventual a totes les conselleries. Pels que no esteu acostumats a la terminologia de personal a les administracions públiques, els eventuals són les persones que cada Departament pot contractar lliurement, el que s’anomena “assessors” del conseller/a corresponent.  Actualment estan limitats per llei. Ojo, que aquí no estem comptant els canvis en els nomenaments de càrrecs/ alts càrrecs de cada Departament, que ja estan al organigrama.

En aquest post, parlarem d’aquest tipus de personal en general i de les seves funcions, sense personalitzar. Ara no es tracta de senyalar a ningú, però sí de qüestionar aquesta modalitat de contractació.

Que quedi clar que entenem perfectament que qualsevol departament necessiti puntualment determinat assessorament específic i especialitzat i podem entendre que es pugui demanar a qualsevol especialista la seva col·laboració, el seu coneixement. Això és de sentit comú però el que volem qüestionar és la necessitat de que cada Conseller pugui contractar un número tan elevat de persones, si aquestes funciones les pot exercir el personal del Departament. Si els departaments necessiten una oficina de comunicació, per posar un exemple, han de disposar, amb independència del Conseller que estigui en cada moment. Seran professionals de la comunicació, de protocol o del que sigui, que faran la seva feina amb qualsevol conseller/a que coordini en cada moment el departament.

Mireu amb atenció aquesta llista del Departament TES, perquè a més dels arguments que hem dit, veureu què vol dir repetició de funcions.

Aquí teniu la llista.

1.- CAP DEL GABINET DEL CONSELLER, sou: 68.745 € (una paga ja descomptada)

En depenen 6 persones més. Funcions:

a) Donar suport i assistir a les activitats del/de la conseller/a.b) Coordinar les unitats que en depenen.c) Qualsevol altra funció que li encomani el/la conseller/a.

2.- CAP OFICINA DE COMUNICACIÓ, sou: 60.243€ (una paga ja descomptada)


En depenen 9 persones més. Funcions:
a) Donar suport i assistir la persona titular del Departament en l’exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.b) Dissenyar la política de comunicació del Departament.c) Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.d) Fer l’anàlisi, la difusió interna i la repercussió del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació.e) Trametre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

f) Elaborar els informes que li siguin encarregats sobre aquest àmbit d’actuació.

g) Supervisar la gestió dels programes de comunicació intradepartamental.

h) Supervisar, en coordinació amb el Gabinet Tècnic, les actuacions de difusió externa del Departament pels diferents mitjans disponibles.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

3.- responsable de premsa, sou: 56.940 (una paga ja descomptada)


a) Analitzar i donar difusió interna del contingut informatiu elaborat pels diversos mitjans de comunicació sobre qüestions considerades d’interès.

b) Elaborar i transmetre les notes de premsa, i preparar entrevistes, rodes de premsa o altres intervencions en mitjans de comunicació dels càrrecs del Departament.

c) Generar informació per als mitjans de comunicació.

d) Elaborar informes sobre el seu àmbit d’actuació.

e) Les funcions que li delegui el cap de l’Oficina de Comunicació.

4.- OFICINA DE LA SECRETARIA DEL CONSELLER, sou: 49.535 € (una paga ja descomptada)


En depenen 4 persones més 
a) Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport a la persona titular del Departament.b) Assistir la persona titular del Departament en l’organització de la seva agenda d’activitats.c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

5.- OFICINA DE PROTOCOL, sou: 56.940 € (una paga ja descomptada)


En depenen 2 persones més
a) Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la Presidència.b) Coordinar les activitats de protocol, d’actes públics organitzats pel Departament i d’aquells en què participa.c) Assessorar i assistir en matèria de protocol la persona titular del Departament.d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

6.- OFICINA DE RELACIONS INSTITUCIONALS, sou: 56.940 € (una paga ja descomptada)


En depenen 3 persones més 
a) Fer el seguiment i preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i dels informes sol.licitats pel Síndic de Greuges. b) Fer el seguiment de l’activitat parlamentària de les altres institucions estatals i en tots els assumptes que interessin el Departament.c) Elaborar els informes i assessorar en matèria de relacions institucionals la persona titular del Departament.d) Qualsevol altra funció que d’acord amb la seva naturalesa li sigui encomanada expressament.

7.- assessor en matèria de planificació territorial, sou: 56.940 € (una paga ja descomptada)


a) Assessorar la persona titular de la Secretaria de Territori i Mobilitat sobre qüestions en matèria de planejament territorial i urbanisme.

b) Actuar com a interlocutor amb els diversos agents, públics i privats, en aquelles qüestions relatives al seu àmbit funcional.

c) Preparar informes i estudis per a la presa de decisions i de suport a la planificació territorial, a sol·licitud del/de la titular de la Secretaria de Territori i Mobilitat.

d) Qualsevol altra funció que se li encarregui.

8.- assessora del conseller per a les relacions amb els governs locals i el territori, sou: 56.940€ (una paga ja descomptada)


a) Assessorar el conseller per al desenvolupament de les relacions entre el Departament i les entitats locals en l’exercici de competències departamentals amb incidència sobre el territori d’aquestes entitats.

b) Actuar com a interlocutor amb els representants dels governs locals per tal de recollir la informació que aquests considerin necessari posar en coneixement del titular del Departament.

c) Fer el seguiment de les actuacions que realitza el Departament per determinar la seva incidència sobre l’àmbit local.

d) Elaborar els informes que li encomani el conseller en matèria de la seva competència.

e) Qualsevol altra funció que se li encomani.

A més de les repeticions de funcions, concloíem que, en tot el Departament no tenim personal capacitat per a ocupar-se d’aquestes funcions. Visto lo visto, a la propera reunió del pla de Formació, no ens quedarà més remei que proposar cursos específics per “assolir aquesta capacitació”.  Amb tota la ironia del món, naturalment.

En termes econòmics, que són els termes en què avui en dia sembla que es basen totes les decisions polítiques, sense tenir en compte res més,  ens estalviarien la bonica quantitat de 463.234 €. aproximadament, pel que es refereix al nostre Departament i si comptem tota la Generalitat són uns 132 assessors/es, que segons la nota  informativa 110/13 de COOO  cobren de complement específic anual, uns 4.432.765,44€, que haurien de tenir un millor destí.

En termes de serveis a la ciutadania, ens estalviarien molt més: aconseguir d’una vegada per totes un model de Funció Pública al servei del bé comú, amb empleats públics que bàsicament treballessin per acomplir, de la manera més rigorosa, les lleis per les quals ens regim i intentem conviure i on qualsevol decisió política s’hagués d’explicar i motivar, incloses les necessitats d’aquestes contractacions.

Què us sembla? Alguna proposta més d’assessoria?.

Deixem pera a un altre post l’anàlisi de les funcions.

I per si us poseu nerviosos, podeu acompanyar la lectura amb aquest meravellós  With or Without You (U2) en cant coral de Scala and Kolacny Bros. Gràcies a la companya que ens ho va enviar.

La Red Pública

CCOO MÒBIL al Departament de Territori i Sostenibilitat

A CCOO hem endegat una campanya de visibilització dels empleats públics que ara mateix no estem en primera línea als mitjans, com ho poden estar altres companys: metges, professors, policies, bombers…i ho farem venint, en cada Departament, als diferents centres de treball, per a dialogar tant amb els companys com amb la ciutadania.

Ho hem de fer nosaltres, ja que els gestors polítics que ens han tocat aguantar en aquest Govern de CiU “dels millors”, ajudats per ERC, es dediquen primordialment a desprestigiar tot allò que porti l’adjectiu públic i en primer lloc als seus propis empleats públics, desprestigiant-los, humiliant-los i atribuint-les la seva pròpia negligència. Objectiu: desmantellar l’incipient Estat del Benestar que estavem construint i adoptar com a valor suprem els diners i l’enriquiment d’uns pocs amics i coneguts a costa de l’empobriment i la pèrdua de drets socials de la gran majoria.

Per tant no ens quedarem im-mòbils. Ells són els retalladors, amb aquestes estisores que han esdevingut símbol del seu mandat, i que tallen i re-tallen lleis, drets, pau social, somnis, esperances, vides, benestar i  fonamentalment una idea de societat on l’equitat és justícia i no caritat, on la competència és col·laboració i cooperació, no una lluita troglodita a veure qui és el més fort, on el coneixement, el saber i la felicitat són els objectius continus i permanents i no la ignorància, l’obscurantisme i la desesperació.

Desmantellar no és Reformar, Flexibilitzar no és Precaritzar, Privatitzar no és Eficiència, Austeritat no és Austericidi…

Per tot això i per molt més, divulguem les funcions que fem els empleats públics als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya.

En el nostre Departament, actualment anomenat Territori i Sostenibilitat, TES  hem elaborat un full, anotant algunes de les funcions que la societat ens ha encomanat i que fem el millor que podem, encara que són tantes i tan diverses que resulta difícil relacionar-les totes, per tant us convidem a completar-les: escriviu i completeu el full amb totes aquelles tasques de la vostra feina que ningú millor que vosaltres sabeu i valoreu. Podeu utilitzar la funció dels comentaris, per fer-ho en qualsevol moment. El post estarà en el bloc sempre.

La Red Pública

El Medi Ambient i la Salut: Quadern de la Bona Praxi

Avui us vull presentar un document que crec molt important.

Es tracta del quadern “el medi ambient i la salut”, (es pot  llegir online o descarregar ) dintre de la col·lecció  “Quaderns de la bona praxi”, editada pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) i  elaborat pel CAPS (Centre d’Anàlisi i programes Sanitaris)

Ho contemplo des de dos vessants:

(1) Des de la perspectiva de la salut i en la categoria de Medi Ambient i Salut, una línea d’investigació cada vegada més rellevant tant per a la nostra salut com per a la salut del mitjà on vivim i del que depèn la nostra supervivència: el planeta terra.

(2) Des de la perspectiva del nostre Departament, que inclou la elaboració de polítiques al respecte: contaminació atmosfèrica, canvi climàtic, contaminants ambientals…

Molt desitjable que el Departament de Territori i Sostenibilitat, com a tal, hagués participat en la seva elaboració. No ha estat així  aquesta vegada, però això es pot solucionar la propera i espero que aquest quadern sigui el punt de partida per a la seva implicació.

Si voleu, també teniu la possibilitat de veure el document al bloc.

Llegiu-lo i us sorprendrà.

Añadido de 7 de noviembre de 2013 Cuadernos de la Buena Praxis: el medio ambiente y la salud en castellano

Actualment la societat ens exigeix polítiques col·laboratives i aquesta és una immillorable ocasió per a que institucions diverses com el Departament de Salut, de Territori i Sostenibilitat, d’Empresa i Ocupació… ajuntaments, universitats, comunitat científica i per descomptat la ciutadania, treballem conjuntament. Pel que respecta a les administracions, ha de ser un treball transversal, encara que seria desitjable un  lideratge conjunt entre els Departaments de Salut i Territori i Sostenibilitat.

La Red Pública, traslladarà la invitació envers aquest compromís i treballarà per a la seva viabiliat.

Esteu convidats, tots el que vulgueu venir,  inclós el Conseller Santi Vila i els responsables de Medi Ambient del nostre Departament, a la presentació del Quadern, el proper 3 de Juny, dilluns, a les  19 h.  a la seu del COMB.

Us podeu descarregar la invitació.

Olga Fernández

A %d blogueros les gusta esto: