Informació personal OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) i AHC (Agència de l’Habitatge de Catalunya))

Al Departament de Territori i Sostenibilitat, CCOO intentem treballar tenint en compte la unitat sindical. No sempre ho aconseguim, però sí ho hem fet a l’acord de mantenir reunions periòdiques entre les representants sindicals i els gestors del TES, per a tractar tota mena de temes, de funcionament intern, d’intercanvi d’informacions i de plantejaments de diverses problemàtiques que podem aportar tant les representants sindicals com els gestors del TES.

La voluntat i objectiu principal és poder resoldre, de la millor manera possible, qualsevol assumpte plantejat, sempre i quan estigui a l’abast de les competències del TES. Quan no és així podem dirigir-nos als òrgans competents, generalment Funció Pública i cas que no es resolguin, la representació sindical por seguir les vies que consideri oportunes.

Hem informat d’aquestes reunions i ho hem publicat al nostre bloc La Red Pública. Ho podeu trobar aquí, o aquí, i un altre respecte a la privatització dels parcs de carreteres

En tot cas, podeu mirar tots els post sota la categoria “assumptes interns Departament TES”

En aquest post us informarem bàsicament dels dos àmbits que donen títol al post: OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) i Agència de l’Habitatge (AHC)

Hem tractat aquests temes en vàries reunions als darrers mesos, ja que han sorgit diversos problemes per al personal afectat.

CCOO van demanar fer una reunió conjunta amb l’Agència de l’Habitatge.

Aquesta reunió va tenir lloc el 27 de juliol, amb l’assistència de:

Agència de l’Habitatge: Núria Folch, Cap de RRHH i Jaume Forn Director de l’AHC

Departament TES: Agustí Paris, Subdirector de RRHH del departament TES en nom de Josep Solà, Director de Serveis

CCOO: Lourdes Vidrier, Delegada de CCOO de l’AHC, Olga Fernández, Delegada de CCOO del departament TES i Miguel Angel Cabezas, de l’executiva del Sector Generalitat de CCOO.

Desprès d’aquesta reunió varem convocar una assemblea conjunta TES/AHC als SSTT del c/ Aragó, amb poca assistència del personal afectat i la darrera reunió en què hem tractat aquests temes va ser el passat dilluns dia 6 d’octubre.

Us passem aquesta informació, que és la que ens ha estat facilitada pel Departament. Afecta a personal funcionari i personal interí. Tot el personal que ha quedat adscrit a l’ AHC.

L’adscripció d’aquest personal s’ha fet, aquesta vegada, amb un format diferent de l’utilitzat en altres agències, ens, empreses públiques…etc. on la majoria del personal que s’adscrivia, passava a laboral i s’incorporava a l’ens corresponent. El personal funcionari que no volia adquirir la condició de laboral, es quedava amb la seva condició funcionarial.

Ara, el personal adscrit, ocupa el mateix lloc físic, depèn funcionalment de l’AHC, però la seva nòmina la continua cobrant del Departament. Una situació força rara i que preveiem problemàtica.

No hi ha hagut negociació quant a les adscripcions. No hi ha hagut comunicació individual al personal afectat.

Aquesta és la informació quantitativa respecte a l’ACH de què disposem

AGÈNCIA DE L’HABITATGE

Total llocs adscrits………………………………..194

  • Càrrecs de comandament……………33 llocs
  • Caps de negociat………………………. 9 llocs
  • Càrrecs amb potestat pública……… 7 llocs d’ inspecció i control
  • Funcionaris reservats…………………. 26 llocs reservats

Llocs a extingir

  • Reservats base……………………..26
  • Llocs base ocupats…………………31
  • Llocs singulars……………………….22

Llocs a suprimir

  • A laboralitzar…………….13 (no reservats i ocupats provisionalment)
  • Personal interí……………36 (llocs ocupats per aquest personal)
  • Vacants……………………28 (26 llocs base + 2 singulars)

Totes aquestes dades ens han estat comunicades verbalment, per tant pot haver-hi alguna errada i fins i tot la possibilitat de modificacions.

Heu de tenir en compte que el personal interí adscrit a l’AHC, està a l’espera que finalitzi el procés de negociació del conveni col·lectiu de l’AHC.

Si teniu dubtes respecte a la vostra adscripció, pregunteu al Servei de RRHH. En teoria, les adscripcions s’han fet d’acord amb la llei de creació de l’Agència.

A CCOO, pensem que si per un costat s’estan suprimint i qüestionant el model d’empreses públiques i per l’altra es dediquen a crear-ne de noves, diu molt poc pel que respecte a la coherència i a un projecte consistent de futur.

Respecte a l’OAC

OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ: la implantació de la Oficina d’atenció al Ciutadà (OAC) als SSTT del c/ Aragó, també ha estat problemàtica. Hem tractat el tema en diverses reunions, incloses els CSSL (Comitè de Seguretat i Salut laboral) i hem informat puntualment

Resum del CSS del 17.06.2014

Resum de la reunió del CSS del 03.04.2014

Pel que respecte a les darreres reunions, hem parlat de qüestions com:

El dimensionament de les places. Per part del gestors del Departament, es considera que les 40 places són suficients.

La polivalència. CCOO, creu que es pot aplicar la polivalència i pot ser positiva en diversos serveis i condicions de treball, però en aquest cas, per les característiques d’especialització i complexitat de determinades funcions, ni és convenient ni resultarà efectiva.

Hem manifestat el nostre desacord, hem raonat els motius i hem subratllat el previsible fracàs d’aquesta mesura, però inexplicablement el Departament ha decidit tirar endavant.

Una de les coses que van demanar insistentment és que s’informés al personal. Sabem que es va convocar una reunió de RRHH per a facilitar aquesta informació, per tant assumint que molts dubtes respecte a la implantació de l’OAC, han quedat resoltes.

Una altra cosa és respecte al seu funcionament, per això, us animo a tots/es a informar-nos de qualsevol problemàtica relacionada, sigui de l’àmbit que sigui: laboral, organitzativa, de salut…
Ja sabeu que s’han convocat les 28 places de personal funcionari amb nivell 16, aprovades a la RLT, que eren temporals. Hores d’ara, falten 4 places, que es tornaran a convocar. La resta, estan pendents de l’anàlisi de currículum i l’entrevista. Desprès d’això es farà comissió de serveis per un temps de 2 anys.

El personal interí, 10 persones, treballa amb la disminució salarial del 15% i amb la seva categoria corresponent, cobrant únicament el complement d’atenció al públic.

El personal laboral, actualment dues persones, no percep cap compensació. CCOO, estem estudiant alternatives per tal de compensar aquesta discriminació i farem propostes al respecte. Si es vol resoldre, es pot. Totes les possibles solucions, passen pel conveni col·lectiu.

Recordeu, però, que l’acord és que tothom pot decidir si vol o no estar en aquests llocs de treballs. És voluntari.

Qualsevol dubte, ens ho podeu preguntar.

Olga Fernández

Anuncios

Más sobre el personal interino

Aparte de la doble lectura que podéis hacer del título de este post, queremos agradecer vuestra participación en el debate sobre el personal interino. Hemos publicado las cartas que nos han llegado y tal y como ya dijimos en este post, los escritos con comentarios cortos que nos habéis enviado, tienen su sitio en los comentarios de cada post. Muchísmas gracias.

La Red Pública parte de la Sección Sindical de CCOO del Departament de Territori i Sostenibilitat (TES), pero está en la Red, accesible para todo el mundo y nuestros seguidores/lectores provienen de todos los continentes, lo cuál nos anima siempre a ser rigurosos, pero también claros y contundentes. Algunos artículos son de temática local, pero otros claramente globales.

En éste, querríamos decir algunas cosas más respecto al personal interino.

La primera, que nos disgusta generalizar. La palabra interinos sólo explica una relación contractual con las administraciones. Nada más.

Hay interinos que son enchufados. Otros que no lo son en absoluto. Hay interinos que trabajan bien y otros no tan bien. Interinos que se dedican a hacer la pelota pensando que eso salvará su trabajo. Para algunos, con buenos resultados. Hay gestores institucionales a los que les encanta este peloteo y sobre todo les encanta tener personal sumiso y obediente sobre el que ejercer todo tipo de presiones y del que desean recibir agradecimiento eterno. Al personal, a la larga les va a perjudicar, porque siempre surge alguien que tiene un enchufe mejor o conviene prescindir del enchufado en un determinado momento, o paga un alto precio en agradecimientos o se expone a ilegalidades varias. Y siempre está en el punto de mira.

Y interinos que defienden el bien común, aún a riesgo de perder su trabajo y sufrir represalias.

Y hay interinos, grandes profesionales, que como decían en este comentario, luchan cada día para trabajar dignamente, codo a codo con el resto de sus compañeros. Y trabajan duramente y su conocimiento y la inversión realizada en formación, se va a perder para todos, al no tener la oportunidad de concursar para obtener un lugar de trabajo sin interinidad.

Hay interinos muy presionados en sus servicios, porque tienen que realizar el mismo trabajo con la reducción de jornada y horarios. Hay muchos conflictos entre compañeros por estos motivos y hay muchos mandos que colaboran activamente ejerciendo esta presión. Podéis imaginar que en estos equipos, el ambiente de trabajo resulta traumático.

Este vídeo es del año 2010. De la Generalitat de Catalunya. Pero no lo aplica.

Hay interinos que sufren esta presión y también hay interinos que la ejercen sobre sus compañeros porque se sienten apoyados por los mandos y se convierten en déspotas o directamente ejercen un mandato despótico.

En fin, que cuando hablamos de interinos, además de la relación contractual, hablamos también del caso por caso. De la circunstancia personal.

Más allá de estas circunstancias, las situaciones cotidianas, en el trabajo del día a día, en los equipos, han generado una multitud de problemas que repercuten, primero y directamente en la salud de las personas y segundo, en el trabajo. Es imposible que no sea así, aunque de esto no se habla.

Nosotros hablaremos de esta vertiente en próximos artículos, pero ahora, desde aquí, pensamos que uno de los objetivos de la política del gobierno de CiU, actualmente gobernando en Catalunya, apoyado activamente por ERC, es provocar la división entre el personal: funcionarios contra interinos, interinos contra funcionarios, con reproches mutuos, algunos razonables y otros irracionales, algunos comedidos y otros irascibles. De todo.

Ahí no deberíamos entrar. Deberíamos evitarlo: nos perjudicamos a nosotros mismos. A todos, porque las tensiones y el ambiente tóxico en el trabajo, que desgraciadamente hoy por hoy, es muy habitual en nuestro Departament y en todas las administraciones, siempre nos repercute, incluso si somos los que lo provocamos o colaboramos en su generación.

Muchas obviedades, pero hoy en día, lo que antes era una obviedad, ya no lo es.

La Red Pública

FELIÇ ANY 2013 !!

Aquest poema que he tret de la Wikipedia, quasi sempre ha estat atribuït a Bertolt Brecht  i sembla que l’autor va ser Friedrich Gustav Emil Martin Niemöller, un pastor luterà alemany, col·laboracionista nazi en un primer moment de la seva vida, opositor més tard, presoner en un camp de concentració i pacifista al final de la seva vida.

Quan van empresonar els socialdemòcrates,
vaig guardar silenci,
perquè jo no era socialdemòcrata,

Quan van venir a buscar els sindicalistes,
no vaig protestar,
perquè jo no era sindicalista,

Quan van venir a buscar els jueus,
no vaig protestar,
perquè jo no era jueu,

Quan van venir a buscar-me,

no hi havia ningú més que poguera protestar

Com a editora d’aquest bloc, en nom de tota la Secció Sindical de CCOO del Departament de Territori i Sostenibilitat i en el meu propi, m’ha semblat que aquest poema s’escau molt amb la nostra situació social i laboral en un moment en què ja no podem ser indiferents, ni cínics, ni indolents, ni…substituïu algunes paraules, simplement

Moltes gràcies a tots els que doneu suport al bloc, ja sigui llegint-lo, compartint comentaris i aportant material per publicar.

No és el nostre costum repetir vídeos, però aquest s’ho val. I ens serveix d’homenatge.

Seguirem l’any 2013

Olga Fernández

A %d blogueros les gusta esto: