Retallades funcionaris: linealitat X progressivitat

Publiquem aquestes Observacions fetes a la retallada que ens aplicaran als funcionaris”enviades per uns companys/es, que planteja el tema de la progressivitat. Molt interessant.

Partim de la base que els treballador spúblics no ens mereixem pagar la crisi creada per uns altres, però, a més, hem de fer notar els greuges de la retallada als funcionaris tal com l’ha calculada la Generalitat de Catalunya, amb l’aprovació del Parlament.

– Ens ha calculat la retallada d’acord amb un percentatge de totes les retribucions, tant bàsiques com complementàries, aplicant-la al complement específic. Això implica:

a) representa un percentatge lineal per a tots els nivells d’ingressos, seria més just que fos progressiu (fins i tot la retenció de l’IRPF és progressiva i la retallada que va fer el govern de Zapatero també va ser progressiva segons la categoria).

b) persones amb la mateixa categoria i el mateix nivell, la que tingui més antiguitat tindrà el complement específic més petit. Això no té sentit.

Dit  d’una altra manera, el complement específic serà tan irregular que passarà el següent:

 1- el personal amb nivells bàsics veurà esfumar-se tot el seu complement específic de la paga extra i una part del de la mensualitat de juny, no els passarà el mateix als càrrecs directius.Ho podeu veure  aquest quadre

2- el fet que a més triennis el complement específic sigui menor, farà que el complement específic deixi de tenir la funció que li atribueix l’EBEP (Estatut Basic Empleat Públic).

Perquè aquest complement ha de retribuir la dificultat de la feina, el rendiment, la progressió en la carrera administrativa…, per tant, no pot ser que, en aquest complement, es castigui l’antiguitat, o sigui, l’experiència laboral. Veiem els articles de l’EBEP respecte d’aquest tipus de retribució:

Art. 22. Retribuciones de los funcionarios

….

“3. Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario.

….

“Art. 24. Retribuciones complementarias

La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores:

a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa.

b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.

c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.

d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

Art. 25. Retribuciones de los funcionarios interinos

1. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias correspondientes al Subgrupo o Grupo de adscripción, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. Percibirán asimismo las retribuciones complementarias a que se refieren los apartados b), c) y d) del artículo 24 y las correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo o escala en el que se le nombre.”

Moltes gràcies per la col.laboració. Esperem els vostres comentaris al bloc

Anuncios
A %d blogueros les gusta esto: