ELECCIONS SINDICALS PERSONAL FUNCIONARI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 2015

El proper dia 26 de febrer de 2015 es celebraran les eleccions sindicals del personal funcionari de la Generalitat de Catalunya.

Els sindicats i CCOO per descomptat, us han explicat les qüestions pràctiques: el vot per correu,les dues taules amb les candidatures dels serveis centrals i els serveis territorials, la importància de participar…per tant nosaltres no insistirem en aquests aspectes i ens fixarem en d’altres

Per què serveix un sindicat?

Feu una mica de repàs a la història recent, a la nostra. Recordeu la força del personal laboral? Recordeu les primeres vagues que feien, les manifestacions, les concentracions? Recordeu la manera com es va organitzar el personal laboral a nivell estatal. Recordeu el primer conveni col·lectiu, resultat d’aquesta negociació i el segon, tots dos fantàstics i pioners, recordeu  alguns de vosaltres i els altres, els que sou més joves, els que mai heu sentit aquesta força del personal laboral, pregunteu i assabenteu-vos.

Direu:

– Per què parlem de personal laboral ara, a les eleccions de funcionaris?

Doncs, perquè gràcies a les lluites i les conquestes del personal laboral, els funcionaris van poder plantejar les seves sense que sonéssim a extraterrestres, ja que eren drets que estaven exercint els  companys que treballaven al costat. I al final va sorgir l’EBEB, homogeneïtzació de condicions, drets…

Bé, ara les coses no són com a l’any 1975. El personal laboral ha perdut una part important de la seva força. En els llocs administratius està a “extingir” i en altres àmbits, com als nostres parcs de carreteres, aquest govern està decidit a tirar endavant les privatitzacions i amb elles la desaparició del seu personal laboral.

Ara, potser és l’hora dels funcionaris, també en perill d’extinció.  Dels empleats pùblics. De posar-se dempeus i fer front a les humiliacions de que són objecte contínuament per part dels actuals polítics que ens governen (estatal i autonòmicament) i dels que els hi donen suport, de les arbitrarietats a les que darrerament ens té acostumats les direccions successives de la Funció Pública catalana: ara us dono, ara us trec, ara no negocio, ara “no toca”…molt lamentable.

Ara és l’hora de que els sindicats, a més d’ocupar-se del drets laborals, què són vitals per si mateixos i pel que suposa en la defensa dels serveis públics, ens ocupem també de situar als empleats públics en el lloc que els hi pertoca: com a garants, davant de la ciutadania, d’uns serveis públics independents dels gestors polítics del moment, de qualitat, on la transparència sigui un actuar quotidià i no una paraula buida i la corrupció sols una qüestió individual i mai una xarxa que podreix el sistema.

Això no ho pot plantejar qualsevol sindicat i menys un sindicat corporatiu. No hem de permetre cap corrupció, sobre tot en el nostre entorn, sobre tot respecte a nosaltres mateixos. Hem de ser nosaltres els que tinguem una alta estima i valoració envers a nosaltres mateixos.

Un sindicat serveix per canviar totes aquestes coses que no són justes. Al menys CCOO. I ho fa en tots els àmbits en els que com a conseqüència de les eleccions, hem d’estar treballant: Funció Pública i totes les comissions de treball, els comitès de seguretat i salut, els grups de treball de formació…etc. i en el dia a dia, a on els delegats/es estan ajudant, compartint problemes, patiments i de tant en tant, per què no dir-ho, algunes alegries també.

Això sols es pot aconseguir amb la participació, però no una participació qualsevol. Votant, sí, però millor com a afiliats, fent feina en les seccions sindicals i encara molt millor com a candidats, per a poder desenvolupar les vostres capacitats des de l’ àmbit que més us agradi, en el que desitgeu formar-vos o en el que us considereu capacitats: salut laboral, mútues, formació, polítiques de gènere, sostenibilitat, medi ambient, mobilitat, urbanisme, gestió de residus..etc. El nostre Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) té tantes competències que resulta molt fàcil trobar un àmbit que ens agradi.

Per això serveix un sindicat. A CCOO el sindicat som nosaltres, un a un, individualment i com a grup, com a col·lectiu que fa propostes, iniciatives, fent-nos activistes, construint el que volem, generant intel·ligència col·lectiva, un concepte que ens agrada molt, perquè organitzats, fem grup, fem xarxa, aconseguirem tot aquest futur que dia a dia, llei a llei, veiem com els poders econòmics i els seus representants polítics, ho estan decapitant, tallant sàdicament com si fos un cos al que es pot destrossar, membre a membre, òrgan a òrgan fins que no quedi res, sols un organisme mecànic.

No és aquest futur el que esperaven. Ni per a nosaltres ni per als que venen darrere nostre.

I els empleats públics, en tot aquest procés tant injust, tant dolorós, tant cruel, hem d’adoptar un rol essencial i brillant. D’altra manera no hi haurà futur.

Nosaltres ho sabem molt més que ningú. I aquí està part de la nostra força i la nostra responsabilitat.

Comencem a exercir-la, mantenint, impulsant i malauradament ara, defensant els serveis públics com a tals. Necessitem persones amb idees noves, perquè avui en dia els polítics i els poders que ens volen eliminar s’organitzen globalment, d’una manera molt dinàmica, “líquida”, fent passar per noves, idees molt i molt antigues, construint un discurs que diuen que és l’ únic possible. No, mai existeix un únic discurs sobre res. Per això necessitem construir sinèrgies, pensar globalment i actuar localment, ajudant-nos, utilitzant la nostra força, els nostres mitjans de comunicació propis, com aquest bloc de la Red Pública, tots els recursos que tenim al nostre abast. I si no en tenim, els inventem.

Es la proposta que us fa CCOO. Fer-vos protagonistes de la vostra pròpia història. De la nostra. En comú.

Ja sabeu que estem aquí per rebre les vostre opinions.

Molt bo per recordar… o potser per descobrir. La mítica Mandrágora. Krahe, Sabina y Pérez. Fantàstics.

La Red Pública

Anuncios

LIPOATROFIA SEMICIRCULAR, en el Departament Territori i Sostenibilitat (TES)

En la última reunión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud Laboral  (CSSL) del Departament de Territori i Sostenibilitat (TES), de fecha 28-10-2013, aquí el resumen de CCOO (la información sobre la lipoatrofia está en el punto 8), se nos comunica la existencia de dos casos de lipoatrofia semicircular (LS): uno en el edificio de Medi Ambient de Diagonal y otro en el de Tarradellas.

También hay un caso sobrevenido, o sea, una persona que ya vino al Departament con los síntomas.

A través de los delegados de prevención, se piden los datos correspondientes al Servei de Prevenció de Riscos Laborals, ya que es una enfermedad que tiene su origen en las condiciones de trabajo.

El protocolo  elaborado por el Departament de Salut, establece unas determinadas medidas cuando se detecten estos casos y una de ellas es la información a los trabajadores.seu Departament

Estamos hablando de un caso en cada edificio, pero nos parece importante realizar esta labor preventiva de información, por si aparecen otros casos, que cualquier trabajador del TES conozca los síntomas, sepa de qué se trata, no se asuste, acuda al servicio médico e informe a los delegados de prevención.

Cuando decimos trabajadores nos referimos a todas las personas que están trabajando en los edificios, tengan o no cargo y sea éste de confianza o de escala. Aunque podáis pensar que esto es algo obvio, resulta necesario puntualizarlo; algunos piensan que determinadas cosas no van con ellos, hasta que les pasa.

Este blog de la Red Pública, con vocación de servicio público, también sirve para que todo el mundo pueda disponer de esta información en cualquier momento que la necesite.

Estos son los delegados de prevención de CCOO en el Departament TES

–          Carme Olivella Pedregal

–          José Luis Vallecillo Gundín

–          Elisabet Dumé i Romeo

También os podéis dirigir  a la Delegada Sindical de CCOO del Departament, que realiza funciones de asesora en los CSSL, Olga Fernández

Vamos con la información sobre la LS

1.- Un poco de historia

Cuando Gas Natural estrenó “el supositorio”, el nombre con el que popularmente se conoce su nueva sede en Barcelona, denominado edificio inteligente, había unas 1.000 personas trabajando. Allí se dieron los primeros casos, unos 260. Tenían un síntoma “raro”:

–          hundimiento en la piel, en forma de semicírculo, en el que parece haber desaparecido la grasa o la masa muscular.

Al principio se lo tomaron como un simple problema dermatológico, pero los casos se iban acumulando y se constató que en otras partes, como en un banco de Bélgica sucedía algo similar.

Enseguida se pudo relacionar con unas determinadas condiciones de trabajo.

El edificio “supuestamente inteligente”, con muchos avances tecnológicos, resulta que es un edificio enfermo y en su construcción no se había pensado en la salud de los trabajadores. Nada nuevo bajo el sol para la mayoría de arquitectos estrellas del mundo y sus clientes, cuya mayor preocupación es que haga las funciones de icono a  mayor gloria suya.

Sus características:torre Agbar

–          no tiene ventanas

–          tiene un grado de humedad bajísimo

–          una gran carga de energía estática

–          hay “mesas eléctricas” con un montón de aparatos enchufados

–          un suelo técnico bajo el que discurren todo los cables y además está cubierto con moquetas, pavimento “ideal”, para la salud de las personas

Los delegados de prevención tuvieron que trabajar muy intensamente, primero informándose de qué era lo que les pasaba, luego midiendo la gravedad de la afección, informando a la plantilla detalladamente y denunciando la situación a la Inspección de Trabajo, la única manera de obligar a la empresa a tomar medidas.

Inspección de Trabajo paralizó la actividad, dado el gran número de casos y se empezaron a tomar medidas

–          tomas de tierras para las mesas “tan modernas”, que no la tenían conectada

–          instalación  provisional de humidificadores y otros mecanismos para evitar la electricidad estática

Posteriormente, Gas Natural tuvo que realizar una importante inversión para adecuar todo el sistema de ventilación y la dolencia, lipoatrofia semicircular, se reconoció como accidente de trabajo y la mutua se vio obligada a desarrollar una vigilancia de la salud específica para las personas afectadas.

Luego, el Departament de Salut de la Generalitat, emitió el protocolo del que hablamos al inicio, reconociendo la lipoatrofia como accidente de trabajo.

La labor de nuestros compañeros delegados sindicales de prevención de riesgos laborales nos permite a nosotros, ahora, disponer de mucha más información y poder actuar. Es importante recalcarlo en estos momentos en que muchos, se dedican a cacarear la muerte de los sindicatos. Los sindicatos también están para esto.

Aún se desconocen muchos aspectos y sobre todo las causas, aunque desgraciadamente se siguen construyendo edificios con estas importantes deficiencias.

Subrayamos que esta enfermedad afecta mayoritariamente a mujeres, introduciendo por tanto un factor de morbilidad diferencial a tener en cuenta

Esta información la podéis encontrar en la revista porExperiencia.com del ISTAS de CCOO

Aquí tenéis un link a la 1ª parte de un vídeo de youtube, que habla de los edificios tóxicos en un programa de CNN + (dura 14’) .

Resumimos los aspectos básicos

(1)   ante cualquier síntoma, acudid al servicio de medicina del trabajo e informad a los delegados de prevención

(2)   Puede resultar aparatoso, pero no es grave y tiene cura, aunque se tienen que tomar medidas, por tanto es importante el punto 1

(3)   En caso de que se presentaran otros casos, habría que tomar medidas estructurales.

Más información

La guía para la actuación de los  servicios de prevención ante casos de lipoatrofia semicircular del­ Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales

Monográfico del Departament de Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

Dos noticias en el diario El país

La lipoatrofia vuelve a la oficina, de agosto de 2010, por Cristina Delgado

Cerrada una guardería de Barcelona por cuatro casos de lipoatrofia, de abril de 2013, por Camilo S. Baquero

Como siempre, esperando que la información os resulte de utilidad.

La Red Pública

FELIÇ ANY 2014

En nom de la Secció Sindical de CCOO del Departament de Territori i Sostenibilitat i de La Red Pública, volem que malgrat tot (i un any més hem de dir aquest “malgrat tot”), el nostre desig sigui un més que sumi amb tots els desitjos de les persones que volem un mon més just, un Serveis Públics de Qualitat i un Estat de Benestar al servei de les persones.

Compartim amb tots vosaltres aquest excel·lent  pps. de Descosido, a qui agraïm el treball que han fet i fan.

La Red Pública

Más sobre el personal interino

Aparte de la doble lectura que podéis hacer del título de este post, queremos agradecer vuestra participación en el debate sobre el personal interino. Hemos publicado las cartas que nos han llegado y tal y como ya dijimos en este post, los escritos con comentarios cortos que nos habéis enviado, tienen su sitio en los comentarios de cada post. Muchísmas gracias.

La Red Pública parte de la Sección Sindical de CCOO del Departament de Territori i Sostenibilitat (TES), pero está en la Red, accesible para todo el mundo y nuestros seguidores/lectores provienen de todos los continentes, lo cuál nos anima siempre a ser rigurosos, pero también claros y contundentes. Algunos artículos son de temática local, pero otros claramente globales.

En éste, querríamos decir algunas cosas más respecto al personal interino.

La primera, que nos disgusta generalizar. La palabra interinos sólo explica una relación contractual con las administraciones. Nada más.

Hay interinos que son enchufados. Otros que no lo son en absoluto. Hay interinos que trabajan bien y otros no tan bien. Interinos que se dedican a hacer la pelota pensando que eso salvará su trabajo. Para algunos, con buenos resultados. Hay gestores institucionales a los que les encanta este peloteo y sobre todo les encanta tener personal sumiso y obediente sobre el que ejercer todo tipo de presiones y del que desean recibir agradecimiento eterno. Al personal, a la larga les va a perjudicar, porque siempre surge alguien que tiene un enchufe mejor o conviene prescindir del enchufado en un determinado momento, o paga un alto precio en agradecimientos o se expone a ilegalidades varias. Y siempre está en el punto de mira.

Y interinos que defienden el bien común, aún a riesgo de perder su trabajo y sufrir represalias.

Y hay interinos, grandes profesionales, que como decían en este comentario, luchan cada día para trabajar dignamente, codo a codo con el resto de sus compañeros. Y trabajan duramente y su conocimiento y la inversión realizada en formación, se va a perder para todos, al no tener la oportunidad de concursar para obtener un lugar de trabajo sin interinidad.

Hay interinos muy presionados en sus servicios, porque tienen que realizar el mismo trabajo con la reducción de jornada y horarios. Hay muchos conflictos entre compañeros por estos motivos y hay muchos mandos que colaboran activamente ejerciendo esta presión. Podéis imaginar que en estos equipos, el ambiente de trabajo resulta traumático.

Este vídeo es del año 2010. De la Generalitat de Catalunya. Pero no lo aplica.

Hay interinos que sufren esta presión y también hay interinos que la ejercen sobre sus compañeros porque se sienten apoyados por los mandos y se convierten en déspotas o directamente ejercen un mandato despótico.

En fin, que cuando hablamos de interinos, además de la relación contractual, hablamos también del caso por caso. De la circunstancia personal.

Más allá de estas circunstancias, las situaciones cotidianas, en el trabajo del día a día, en los equipos, han generado una multitud de problemas que repercuten, primero y directamente en la salud de las personas y segundo, en el trabajo. Es imposible que no sea así, aunque de esto no se habla.

Nosotros hablaremos de esta vertiente en próximos artículos, pero ahora, desde aquí, pensamos que uno de los objetivos de la política del gobierno de CiU, actualmente gobernando en Catalunya, apoyado activamente por ERC, es provocar la división entre el personal: funcionarios contra interinos, interinos contra funcionarios, con reproches mutuos, algunos razonables y otros irracionales, algunos comedidos y otros irascibles. De todo.

Ahí no deberíamos entrar. Deberíamos evitarlo: nos perjudicamos a nosotros mismos. A todos, porque las tensiones y el ambiente tóxico en el trabajo, que desgraciadamente hoy por hoy, es muy habitual en nuestro Departament y en todas las administraciones, siempre nos repercute, incluso si somos los que lo provocamos o colaboramos en su generación.

Muchas obviedades, pero hoy en día, lo que antes era una obviedad, ya no lo es.

La Red Pública

Reunió CCOO (Joan Carles Gallego) / Departament Territori i Sostenibilitat (Conseller Santi Vila)

El dia 31 d’octubre el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, acompanyat pel secretari general del Departament, Pau Villòria, ha rebut al secretari general de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego, i al secretari de Política Territorial de la CONC, Vicenç Tarrats.

Ha estat una reunió cordial, de  coneixement i presa de contacte, ja que el Conseller i el secretari general de CCOO no havien tingut ocasió de reunir-se des que el senyor Vila va assumir el seu càrrec.

Àmbit de participació

Destaquem, entre tots els temes tractats, que preocupen al Sindicat i que estan en l’agenda del Govern, l’aplicació de l’anomenada “Llei Òmnibus” que aparta els sindicats de la representació directa en àmbits tan importants com ara l’aigua o els residus.

100512_Joan_Carles_GallegoÀmbit Medi ambient i salut

També CCOO ha mostrat la seva preocupació, que sabem compartida, pel dèficit en la qualitat de l’aire en els nostres entorns metropolitans i la necessitat de prendre urgentment mesures en aquest sentit que passen per potenciar la mobilitat pública i reduir així la privada. En aquest sentit, des de CCOO hem recordat al Conseller que fa deu anys de l’aprovació de la pionera Llei de Mobilitat, encara no plenament desplegada i amb un dèficit tant important com la Llei de Finançament del transport públic, que no existeix i que és imprescindible.

Ens preocupa molt especialment aquest àmbit des de la perspectiva de la salut pública. Recordeu la invitació expressa que van fer al Departament per a participar a la presentació del Quadern de la Bona Praxi, (malauradament sense cap resposta), amb l’objectiu de poder obrir una línea de recerca envers el Medi Ambient i la Salut, juntament amb altres departaments implicats

Àmbit gestió de l’aigua i habitatge

Igualment, hem pogut tractar la situació dels conflictes encara no resolts respecte a la gestió del cicle de l’aigua i informar al Conseller de les propostes del Sindicat respecte a la rehabilitació d’edificis des de criteris d’eficiència energètica o els treballs sindicals respecte a la prevenció de riscos laborals en instal·lacions ambientals.

Territori-Sostenibilitat-Santi-VilaÀmbit laboral empleats públics

Naturalment, el secretari general de CCOO li ha plantejat al Conseller la preocupació del Sindicat per la situació dels treballadors de l’Administració pública i la necessitat de valorar el seu treball i recuperar els seus drets com a condició indispensable per a garantir la construcció de l’Estat del Benestar.  Sense serveis públics no hi ha estat del benestar.

Línea oberta

Finalment, hem considerat oberta una línea de treball que concretarem en agenda en els propers dies respecte als temes de medi ambient, sostenibilitat, mobilitat i altres dintre de l`àmbit competencial de Departament TES

CCOO ens definim com a moviment sociopolític, i en aquest bloc de la Secció Sindical del Departament TES, hem assumit aquest definició, amb totes les conseqüències i des de el primer moment, així que ens pre-ocupem i ocupem de tots aquells àmbits que ens afecten directa/indirectament: les condicions laborals, el nostre estatus social com a empleats públics, el nostre estat de benestar: educació, sanitat, Justícia, habitatge, salut (laboral, ambiental, pública, sanitària) i especialment els àmbits en els que el nostre Departament té competències, que son molts!

Això és el que li varem traslladar al Conseller Vila.

Olga Fernández

DEBAT CCOO MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA

CCOO ens definim com a moviment sociopolític i ens pre-ocupem i ocupem de tot el que ens afecta com a societat i nosaltres, com a Secció Sindical del Departament Territori i Sostenibilitat, especialment de tot el que pertoca a les funcions del nostre Departament;  per això us volem invitar al debat que organitzem en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura sota el títol: els gestors de mobilitat a Catalunya

Podeu seguir notícies, jornades, seminaris i informació diversa al Web de CCOO de Sostenibilitat 

Serà el dimecres, 25 de setembre de 2013, a les 18h, sales 11-13, seu de CCOO de Catalunya – Via Laietana, 16 (Barcelona), 1a planta.

Tanmateix i aprofitant aquest marc us enllaçem  un interessant anàlisi que fa Miquel de Toro, Tècnic de mobilitat de CCOO, des de el Web de Sostenibilitat , sobre els accidentes de trànsit, com a factor de risc laboral, ja que dintre de l’avaluació dels riscos laborals, es considera que si bé sols suposen el 10% dels accidents laborals, les seves conseqüències són greus  i la  primera causa de mort en l’àmbit laboral.  El títol és : Els accidents de trànsit com a factor de risc laboral.

Aquí teniu el cartell

i el targetó

La Red Pública

CCOO MÒBIL al Departament de Territori i Sostenibilitat

A CCOO hem endegat una campanya de visibilització dels empleats públics que ara mateix no estem en primera línea als mitjans, com ho poden estar altres companys: metges, professors, policies, bombers…i ho farem venint, en cada Departament, als diferents centres de treball, per a dialogar tant amb els companys com amb la ciutadania.

Ho hem de fer nosaltres, ja que els gestors polítics que ens han tocat aguantar en aquest Govern de CiU “dels millors”, ajudats per ERC, es dediquen primordialment a desprestigiar tot allò que porti l’adjectiu públic i en primer lloc als seus propis empleats públics, desprestigiant-los, humiliant-los i atribuint-les la seva pròpia negligència. Objectiu: desmantellar l’incipient Estat del Benestar que estavem construint i adoptar com a valor suprem els diners i l’enriquiment d’uns pocs amics i coneguts a costa de l’empobriment i la pèrdua de drets socials de la gran majoria.

Per tant no ens quedarem im-mòbils. Ells són els retalladors, amb aquestes estisores que han esdevingut símbol del seu mandat, i que tallen i re-tallen lleis, drets, pau social, somnis, esperances, vides, benestar i  fonamentalment una idea de societat on l’equitat és justícia i no caritat, on la competència és col·laboració i cooperació, no una lluita troglodita a veure qui és el més fort, on el coneixement, el saber i la felicitat són els objectius continus i permanents i no la ignorància, l’obscurantisme i la desesperació.

Desmantellar no és Reformar, Flexibilitzar no és Precaritzar, Privatitzar no és Eficiència, Austeritat no és Austericidi…

Per tot això i per molt més, divulguem les funcions que fem els empleats públics als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya.

En el nostre Departament, actualment anomenat Territori i Sostenibilitat, TES  hem elaborat un full, anotant algunes de les funcions que la societat ens ha encomanat i que fem el millor que podem, encara que són tantes i tan diverses que resulta difícil relacionar-les totes, per tant us convidem a completar-les: escriviu i completeu el full amb totes aquelles tasques de la vostra feina que ningú millor que vosaltres sabeu i valoreu. Podeu utilitzar la funció dels comentaris, per fer-ho en qualsevol moment. El post estarà en el bloc sempre.

La Red Pública

A %d blogueros les gusta esto: