Informació personal OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) i AHC (Agència de l’Habitatge de Catalunya))

Al Departament de Territori i Sostenibilitat, CCOO intentem treballar tenint en compte la unitat sindical. No sempre ho aconseguim, però sí ho hem fet a l’acord de mantenir reunions periòdiques entre les representants sindicals i els gestors del TES, per a tractar tota mena de temes, de funcionament intern, d’intercanvi d’informacions i de plantejaments de diverses problemàtiques que podem aportar tant les representants sindicals com els gestors del TES.

La voluntat i objectiu principal és poder resoldre, de la millor manera possible, qualsevol assumpte plantejat, sempre i quan estigui a l’abast de les competències del TES. Quan no és així podem dirigir-nos als òrgans competents, generalment Funció Pública i cas que no es resolguin, la representació sindical por seguir les vies que consideri oportunes.

Hem informat d’aquestes reunions i ho hem publicat al nostre bloc La Red Pública. Ho podeu trobar aquí, o aquí, i un altre respecte a la privatització dels parcs de carreteres

En tot cas, podeu mirar tots els post sota la categoria “assumptes interns Departament TES”

En aquest post us informarem bàsicament dels dos àmbits que donen títol al post: OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) i Agència de l’Habitatge (AHC)

Hem tractat aquests temes en vàries reunions als darrers mesos, ja que han sorgit diversos problemes per al personal afectat.

CCOO van demanar fer una reunió conjunta amb l’Agència de l’Habitatge.

Aquesta reunió va tenir lloc el 27 de juliol, amb l’assistència de:

Agència de l’Habitatge: Núria Folch, Cap de RRHH i Jaume Forn Director de l’AHC

Departament TES: Agustí Paris, Subdirector de RRHH del departament TES en nom de Josep Solà, Director de Serveis

CCOO: Lourdes Vidrier, Delegada de CCOO de l’AHC, Olga Fernández, Delegada de CCOO del departament TES i Miguel Angel Cabezas, de l’executiva del Sector Generalitat de CCOO.

Desprès d’aquesta reunió varem convocar una assemblea conjunta TES/AHC als SSTT del c/ Aragó, amb poca assistència del personal afectat i la darrera reunió en què hem tractat aquests temes va ser el passat dilluns dia 6 d’octubre.

Us passem aquesta informació, que és la que ens ha estat facilitada pel Departament. Afecta a personal funcionari i personal interí. Tot el personal que ha quedat adscrit a l’ AHC.

L’adscripció d’aquest personal s’ha fet, aquesta vegada, amb un format diferent de l’utilitzat en altres agències, ens, empreses públiques…etc. on la majoria del personal que s’adscrivia, passava a laboral i s’incorporava a l’ens corresponent. El personal funcionari que no volia adquirir la condició de laboral, es quedava amb la seva condició funcionarial.

Ara, el personal adscrit, ocupa el mateix lloc físic, depèn funcionalment de l’AHC, però la seva nòmina la continua cobrant del Departament. Una situació força rara i que preveiem problemàtica.

No hi ha hagut negociació quant a les adscripcions. No hi ha hagut comunicació individual al personal afectat.

Aquesta és la informació quantitativa respecte a l’ACH de què disposem

AGÈNCIA DE L’HABITATGE

Total llocs adscrits………………………………..194

 • Càrrecs de comandament……………33 llocs
 • Caps de negociat………………………. 9 llocs
 • Càrrecs amb potestat pública……… 7 llocs d’ inspecció i control
 • Funcionaris reservats…………………. 26 llocs reservats

Llocs a extingir

 • Reservats base……………………..26
 • Llocs base ocupats…………………31
 • Llocs singulars……………………….22

Llocs a suprimir

 • A laboralitzar…………….13 (no reservats i ocupats provisionalment)
 • Personal interí……………36 (llocs ocupats per aquest personal)
 • Vacants……………………28 (26 llocs base + 2 singulars)

Totes aquestes dades ens han estat comunicades verbalment, per tant pot haver-hi alguna errada i fins i tot la possibilitat de modificacions.

Heu de tenir en compte que el personal interí adscrit a l’AHC, està a l’espera que finalitzi el procés de negociació del conveni col·lectiu de l’AHC.

Si teniu dubtes respecte a la vostra adscripció, pregunteu al Servei de RRHH. En teoria, les adscripcions s’han fet d’acord amb la llei de creació de l’Agència.

A CCOO, pensem que si per un costat s’estan suprimint i qüestionant el model d’empreses públiques i per l’altra es dediquen a crear-ne de noves, diu molt poc pel que respecte a la coherència i a un projecte consistent de futur.

Respecte a l’OAC

OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ: la implantació de la Oficina d’atenció al Ciutadà (OAC) als SSTT del c/ Aragó, també ha estat problemàtica. Hem tractat el tema en diverses reunions, incloses els CSSL (Comitè de Seguretat i Salut laboral) i hem informat puntualment

Resum del CSS del 17.06.2014

Resum de la reunió del CSS del 03.04.2014

Pel que respecte a les darreres reunions, hem parlat de qüestions com:

El dimensionament de les places. Per part del gestors del Departament, es considera que les 40 places són suficients.

La polivalència. CCOO, creu que es pot aplicar la polivalència i pot ser positiva en diversos serveis i condicions de treball, però en aquest cas, per les característiques d’especialització i complexitat de determinades funcions, ni és convenient ni resultarà efectiva.

Hem manifestat el nostre desacord, hem raonat els motius i hem subratllat el previsible fracàs d’aquesta mesura, però inexplicablement el Departament ha decidit tirar endavant.

Una de les coses que van demanar insistentment és que s’informés al personal. Sabem que es va convocar una reunió de RRHH per a facilitar aquesta informació, per tant assumint que molts dubtes respecte a la implantació de l’OAC, han quedat resoltes.

Una altra cosa és respecte al seu funcionament, per això, us animo a tots/es a informar-nos de qualsevol problemàtica relacionada, sigui de l’àmbit que sigui: laboral, organitzativa, de salut…
Ja sabeu que s’han convocat les 28 places de personal funcionari amb nivell 16, aprovades a la RLT, que eren temporals. Hores d’ara, falten 4 places, que es tornaran a convocar. La resta, estan pendents de l’anàlisi de currículum i l’entrevista. Desprès d’això es farà comissió de serveis per un temps de 2 anys.

El personal interí, 10 persones, treballa amb la disminució salarial del 15% i amb la seva categoria corresponent, cobrant únicament el complement d’atenció al públic.

El personal laboral, actualment dues persones, no percep cap compensació. CCOO, estem estudiant alternatives per tal de compensar aquesta discriminació i farem propostes al respecte. Si es vol resoldre, es pot. Totes les possibles solucions, passen pel conveni col·lectiu.

Recordeu, però, que l’acord és que tothom pot decidir si vol o no estar en aquests llocs de treballs. És voluntari.

Qualsevol dubte, ens ho podeu preguntar.

Olga Fernández

Anuncios

Privatitzar els parcs de carreteres: Catalunya en venda

El divendres 25 d’abril, la direcció política del Departament de Territori i Sostenibilitat (TES), representada pel Director de Serveis, Josep Font Solà i el Director General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, Javier Flores Garcia, acompanyats pel Subdirector General d’Explotació Viària, Ferran Camps i el Subdirector de RRHH Agustí París, va convocar el Comitè intercentres (CI) de personal laboral per a informar als treballadors que aprofitant la finalització dels contractes amb les empreses privades que treballen actualment als parcs, han pensat que a la nova licitació eliminen el personal de les brigades d’alguns parcs, començant per la província de Lleida.

Pels que tingueu poca idea del que són, com són i que fan com a servei públic els parcs de carreteres, podeu llegir l’estudi que varem publicar a la Red Publica i que precisament es va fer amb la intenció d’evitar justament el que està passant ara. La proposta era declarar al personal com a serveis essencials. Mai es va fer, malgrat que el Departament assegura que ho va plantejar insistentment davant el Govern de CiU, però no ho varen acceptar, com sí que es va fer, aquest mateix any, amb el personal del centre de control de Vic.

El cas és que la informació que ens varen donar, suposaria:

– l’acomiadament del personal contractat

– La necessitat de recol.locar en algun lloc a la resta de personal fix que forma part de les brigades, ja que la seva feina passaria a ser desenvolupada per les empreses privades contractades.

La direcció del TES ens va explicar que únicament quedarien els encarregats i el vigilants d’explotació i conservació.

La interpretació que va fer tot el CI, unànimement, va ser clara: privatització dels parcs. Un segon pas (el primer ja existeix, donat que actualment part del treball ho fan empreses privades)

Ara començarien amb la província de Lleida i desprès s’estendria el model a tots el parcs de Catalunya.

La direcció del Departament va tenir especial cura en no mencionar la paraula “privatització”. Suposem que aquesta paraula, malgrat tot, encara resta vots.

¿Quins arguments?

– El principal: la impossibilitat de contractar personal necessari, degut al Decret del Govern.

Naturalment el CI, CCOO i la resta dels sindicats varem rebutjar tant les conseqüències com la argumentació, una mena de tautologia circular que comença i acaba en sí mateixa. El govern impedeix contractar, el departament necessita gent perquè hi ha feina i com no pot contractar perquè el govern ho ha decretat, doncs contracten la feina a una empresa privada!!!

El CI s’ha reunit i ha designat una comissió operativa per a fer el seguiment i els sindicats estem fent tota mena de gestions per a evitar aquesta bogeria.

Pensem que aquesta pot ser una excel·lent oportunitat per abordar tota la problemàtica dels parcs, amb qüestions que sempre es posen a la taula i que s’atribueixen al personal: hores extres, polivalència, horari…com si fos el personal qui decideix sobre aquests temes. No ho és, però si hem de parlar, parlarem de tot.

Ha de quedar clar que això no és un problema dels treballadors afectats de Lleida, sinó de tots els parcs de Catalunya i per extensió de tot el personal laboral, encara que en aquest moment pugui afectar directament als 6 companys d’Esterri amb contractes temporals, 1 altre company a Viella i als 10 companys amb contracte fix de Viella, Esterri i Tremp.

CCOO està fent tot el possible i l’ impossible per a portar aquest tema a una negociació, que és realment el lloc a on hauria d’haver estat. Una veritable i real negociació.

Tenim confiança en què la negociació donarà resultats i podrem evitar el desastre que significaria dur a terme aquesta idea en les condicions en què se’ns ha plantejat

Som conscients que això no treu l’angoixa que estan patint els treballadors directament afectats i de tota la resta que sabem que anirem darrera.

Aquest patiment, com d’altres vegades ja hem dit, és absolutament innecessari i ens sembla cruel.

Parlem d’acomiadaments i de possibles trasllats en un lloc (Viella) en què no hi res per fer trasllats. I sobretot parlem del absurd que implica que hi ha feina i que hi ha gent que ja l’està fent i que la fa molt bé, com sempre ha reconegut el Departament. De què parlem doncs?. De ideologia, tant sí com sí.

Parlem de portar a terme allò “d’aprimar” els serveis públics. Que solament quedi un cert control. Us sona?. Podeu llegir el post “un anàlisis sobre el informe del comité de expertos para la Reforma de la Administración de Catalunya” 

Us aclarirà molt de què va tot això.

Us demanem que tingueu confiança en el CI i el sindicats que ho formen, en espera d’aquestes negociacions, però també us hem de dir que, si malauradament no prosperessin, hem d’estar preparats per a realitzar totes aquelles accions necessàries perquè la nostra veu i els nostres arguments siguin coneguts i re-coneguts

Ho hem de fer pels nostres llocs de treball i per a la defensa d’un servei públic que novament, com ja comença a ser massa freqüent, ha de ser defensat i reivindicat pels empleats públics.

Hem de dir prou a la venda de Catalunya. Perquè Catalunya som la gent. I la gent no estem en venda.

Hi ha moltes altres coses per a aprofundir en la història i el funcionament del parcs de carreteres i farem més articles al respecte per a recordar, per exemple, que un dels consellers del nostre Departament anomenat Artur Mas (1995-1997), va encarregar un estudi a la consultora Artur Andersen (la cia. que va tenir que tancar per l’escàndol financer Enron i que a Espanya es va fusionar amb Deloitte), titulat “Projecte de definició de les bases del sistema de conservació i explotació de carreteres” on ja es parlava d’aquest model privatitzador. Anys desprès, al 2001, companys de CCOO, com José Luis Panizo i Paco Balmón entre d’altres, van lluitar al CI per a la conservació dels parcs com a servei públic, signant el denominat “Protocol de Reordenació dels Parcs”.

Aquestes i altres històries, convé tenir-les presents, per a coneixement dels que no ho saben i per a recordar-les els que ja ho sabien.

Seguirem.

La Red Pública

Aquí us fem un còpia i enganxa del full informatiu que va fer el CI

INFORMATIU DEL COMITÈ INTERCENTRES

Davant la informació que la Direcció del Departament ens va transmetre el passat 25 d’abril, el Comitè Intercentres reunit avui 6 de maig de 2014
Acorda:
Que els serveis que es presten des dels parcs de carreteres són essencials en quant a que no es poden deixar de prestar pel bon funcionament  de la xarxa viaria de la que la Generalitat és competent.
Que tota la plantilla que actualment treballa als 17 parcs és totalment necessària i, lluny de treure serveis com es proposa als parcs, el que caldria és dotar-los dels recursos humans necessaris i no per la via de la privatització sinó amb personal propi.
Què és possible que la gestió es pugui millorar i és competència de l’empresa trobar fórmules per si cal millorar la productivitat i reduir la despesa. El Comitè considera però, que els ajustos en cap cas han de passar per l’acomiadament de personal ni per la privatització del servei.!
El Comitè ha decidit igualment reunir-se amb els grups parlamentaris i fer una pregunta al Govern sobre si aquests serveis han de ser o no essencials i si té prevista la seva externalització com ho justifica.

Ara més que mai defensem el què és públic defensem una feina digna per tothom!

Portal de Transparència: Les dietes als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya: una doble vergonya

El President Mas, al seu discurs de finals d’any, va utilitzar moltes vegades la paraula transparència, donant-li una alta importància. Ens alegra molt.

De fet, ja està en actiu el Web del Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya, Transparència Gencat.

Per a la Red Pública és un tema prioritari, que està expressament recollit en els  nostres objectius i del que hem fet molts posts, ordenats amb aquesta etiqueta de transparència: si cliqueu al núvol de paraules del bloc aquesta paraula,us sortiran tots.

El primer que hem de dir és que estem en el bon camí, reconeixem l’esforç fet i confiem que sigui un objectiu primordial.

Dit això, hem vist que s’han publicat els llistats de les dietes que percep diferent personal de la Generalitat, generalment alts càrrecs, per assistir a reunions, dintre de l’àmbit de les competències del seu propi departament i d’altres empreses públiques dependents del mateix. Hem triat aquesta informació, per a fer una anàlisi pròpia.

Oficialment es diuen Dietes, indemnitzacions i primes d’assistència” .

Aquestes llistes haurien de ser públiques, naturalment, però fins ara no ha estat així. Benvingudes siguin, malgrat tot. Aquí us presentem un primer resultat del nostre treball, que continuarà…

El primer però…

S’han publicat en format pdf. “amb imatge”. Una foto, vaja. Impossible treballar les dades. Ni recerques per modalitats, ni exportació de dades, ni reutilització. Res de res. Sols informació unidireccional.

Un senyal de què s’ha fet a contra-cor i sense ganes!!!

Estimats/es responsables de la publicació: la Red Pública vol compartir amb vosaltres aquestes eines per a què pugueu consultar, millorar i rectificar, amb tota la humilitat i utilitzant el que nosaltres sabem del tema. De res.

a) Enllaç al portal de dades obertes de la Generalitat.

b) Les dades s’han de publicar en formats útils, per fer explotacions estadístiques, anàlisi, per compartir la informació, per impulsar la creativitat i desenvolupar nous projectes, per aprofundir en la participació ciutadana i per a no amagar res.

Aquí us deixem un link a la mundialment coneguda proposta de Tim Berners-Lee i el World Wide Web Consortium.

c) Un exemple pràctic, de casa nostra, per a il·lustrar el que diem al punt b): la presentació del Departament de Salut, amb el seu informe de la central de resultats, al lloc web de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya

Es poden consultar els següents informes.

I aquests fulls interactius

Amb aquests fitxers de dades obertes (podeu aprofitar per a consultar les dades dels vostres centres de salut, CAPS)

Tanmateix hi ha la possibilitat, si es demana, d’accedir a un aplicatiu que permet la consulta de les dades de la Central de Resultats segons els paràmetres que l’usuari consideri més adients

Repetim: de res, per si un cas ningú dels responsables ens ho agraeix. 🙂

Per cert, ja posats en el Departament de salut, la mateixa Secretària General d’aquest Departament, Roser Fernández i Alegre, apareix com a perceptora d’aquestes dietes i també com a responsable de la publicació d’aquesta info sobre dietes, que al contrari de l’exemple que donem de la central de resultats del seu propi Departament, està en el mateix format rígid que totes.

O sigui que un aprovat per una cosa i un suspens per l’altra. Viva la coordinació en el propi departament de Salut del nostre executor del desmantellament de la sanitat pública, conseller Ruiz!!!

El segon però…

Tornem a la info sobre les dietes.

La conseqüència del que hem explicat, és que quan hem volgut treballar les dades del nostre Departament, va ser molt complicat.

Malgrat això, amb constància, perseverança, paciència, molta feina i gràcies a la vostra col·laboració, estem fem alguns “excels” casolans, pel que fa al nostre Departament.

Aquí teniu un primer resultat del nostre treball. El link als 37 fulls corresponents al Departament TES del Web de transparència

Un primer excel amb dos fulls:

–          Un amb els organismes/entitats/empreses del nostre Departament

–          Altre amb els noms, càrrec que ocupen i el total de les percepcions de “dietes” que reben.

Dietes Tes Transparència

Aviat esperem publicar la segona part.

Heu de tenir en compte que aquí només està el que paga el nostre Departament

 El tercer però…

Si és important el que s’ha publicat, encara trobem més important el que NO s’ha publicat. Obrir dades és pensar en fer accessible la informació. Mai en amagar-la.

Tres preguntes al respecte, per començar

1)     Estan relacionades totes les “entitats” de tots els departaments o potser existeixen entitats (i per tants consells d’administració i similars), que no surten? I si no surten, quina és la raó?

2)     Des de quan han fet la seva renúncia de les “dietes” les persones que posa “ han renunciat” ?. Des de l’inici del seu mandat?. Des de aquest mateix any en què s’han publicat les dades? Algú sobrepassava el % legal del 30% del sou en el cobrament d’aquestes “dietes”?

3)     On són les dietes de les comissions d’urbanisme i les de la Junta Arbitral de transports del nostre Departament?

Deixem obertes aquestes preguntes i ens agradaria molt compartir les que pugueu fer i plantejar  vosaltres. Ja sabeu que ho podeu fer als comentaris del bloc i si voleu col·laborar, poseu-vos en contacte via mail: blogredpublica@gmail.com  

Tanmateix, aquest bloc resta obert a qualsevol explicació dels responsables, tant pel fet del format com del concepte en què es basen els pagaments.

Un darrer però…

Nosaltres hem dit, diem i direm que volem per a TOTS els empleats públics un sou digne, un bon sou (inclosos els càrrecs, alts i baixos), i que si han de fer un treball extra, aquest sigui retribuït. Naturalment.

Una altra qüestió és que algú cobri diners per assistir a reunions que corresponen al seu àmbit de competència i  generalment, dintre del seu horari de treball i la seva responsabilitat. Inclús, en alguna empresa pública pot ser el propi Director/Gerent que cobra per assistir al seu propi Consell d’administració i els diferents consellers, assistint als consells de les seves empreses públiques.

Aquesta vergonya, no és aplicable als representats de diverses entitats ciutadanes, associacions, entitats cíviques i altres institucions que participin en aquests òrgans de participació/ direcció/gestió. Això és una altra discussió, que no és objecte d’aquest post.

Les retallades de diners i de drets, sembla que sempre són per als altres i els diners que falten, sempre són els nostres. Aquestes “dietes” no es toquen.

Excuses, mentides, falsedats. Això no és una crisi, companys. Si algú té dubtes, que vagi sumant i vegi on van a parar els diners.

Per la nostra part, continuem treballant les dades. Farem un altre post i els que faci falta, sobre el tema.

Donem les gràcies a tots els que ens esteu ajudant.

La notícia a El país, amb un lloc destacat per al Departament TES i el nostre Conseller, Santi Vila, com el conseller que  més dietes cobra.

La Red Pública

LIPOATROFIA SEMICIRCULAR, en el Departament Territori i Sostenibilitat (TES)

En la última reunión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud Laboral  (CSSL) del Departament de Territori i Sostenibilitat (TES), de fecha 28-10-2013, aquí el resumen de CCOO (la información sobre la lipoatrofia está en el punto 8), se nos comunica la existencia de dos casos de lipoatrofia semicircular (LS): uno en el edificio de Medi Ambient de Diagonal y otro en el de Tarradellas.

También hay un caso sobrevenido, o sea, una persona que ya vino al Departament con los síntomas.

A través de los delegados de prevención, se piden los datos correspondientes al Servei de Prevenció de Riscos Laborals, ya que es una enfermedad que tiene su origen en las condiciones de trabajo.

El protocolo  elaborado por el Departament de Salut, establece unas determinadas medidas cuando se detecten estos casos y una de ellas es la información a los trabajadores.seu Departament

Estamos hablando de un caso en cada edificio, pero nos parece importante realizar esta labor preventiva de información, por si aparecen otros casos, que cualquier trabajador del TES conozca los síntomas, sepa de qué se trata, no se asuste, acuda al servicio médico e informe a los delegados de prevención.

Cuando decimos trabajadores nos referimos a todas las personas que están trabajando en los edificios, tengan o no cargo y sea éste de confianza o de escala. Aunque podáis pensar que esto es algo obvio, resulta necesario puntualizarlo; algunos piensan que determinadas cosas no van con ellos, hasta que les pasa.

Este blog de la Red Pública, con vocación de servicio público, también sirve para que todo el mundo pueda disponer de esta información en cualquier momento que la necesite.

Estos son los delegados de prevención de CCOO en el Departament TES

–          Carme Olivella Pedregal

–          José Luis Vallecillo Gundín

–          Elisabet Dumé i Romeo

También os podéis dirigir  a la Delegada Sindical de CCOO del Departament, que realiza funciones de asesora en los CSSL, Olga Fernández

Vamos con la información sobre la LS

1.- Un poco de historia

Cuando Gas Natural estrenó “el supositorio”, el nombre con el que popularmente se conoce su nueva sede en Barcelona, denominado edificio inteligente, había unas 1.000 personas trabajando. Allí se dieron los primeros casos, unos 260. Tenían un síntoma “raro”:

–          hundimiento en la piel, en forma de semicírculo, en el que parece haber desaparecido la grasa o la masa muscular.

Al principio se lo tomaron como un simple problema dermatológico, pero los casos se iban acumulando y se constató que en otras partes, como en un banco de Bélgica sucedía algo similar.

Enseguida se pudo relacionar con unas determinadas condiciones de trabajo.

El edificio “supuestamente inteligente”, con muchos avances tecnológicos, resulta que es un edificio enfermo y en su construcción no se había pensado en la salud de los trabajadores. Nada nuevo bajo el sol para la mayoría de arquitectos estrellas del mundo y sus clientes, cuya mayor preocupación es que haga las funciones de icono a  mayor gloria suya.

Sus características:torre Agbar

–          no tiene ventanas

–          tiene un grado de humedad bajísimo

–          una gran carga de energía estática

–          hay “mesas eléctricas” con un montón de aparatos enchufados

–          un suelo técnico bajo el que discurren todo los cables y además está cubierto con moquetas, pavimento “ideal”, para la salud de las personas

Los delegados de prevención tuvieron que trabajar muy intensamente, primero informándose de qué era lo que les pasaba, luego midiendo la gravedad de la afección, informando a la plantilla detalladamente y denunciando la situación a la Inspección de Trabajo, la única manera de obligar a la empresa a tomar medidas.

Inspección de Trabajo paralizó la actividad, dado el gran número de casos y se empezaron a tomar medidas

–          tomas de tierras para las mesas “tan modernas”, que no la tenían conectada

–          instalación  provisional de humidificadores y otros mecanismos para evitar la electricidad estática

Posteriormente, Gas Natural tuvo que realizar una importante inversión para adecuar todo el sistema de ventilación y la dolencia, lipoatrofia semicircular, se reconoció como accidente de trabajo y la mutua se vio obligada a desarrollar una vigilancia de la salud específica para las personas afectadas.

Luego, el Departament de Salut de la Generalitat, emitió el protocolo del que hablamos al inicio, reconociendo la lipoatrofia como accidente de trabajo.

La labor de nuestros compañeros delegados sindicales de prevención de riesgos laborales nos permite a nosotros, ahora, disponer de mucha más información y poder actuar. Es importante recalcarlo en estos momentos en que muchos, se dedican a cacarear la muerte de los sindicatos. Los sindicatos también están para esto.

Aún se desconocen muchos aspectos y sobre todo las causas, aunque desgraciadamente se siguen construyendo edificios con estas importantes deficiencias.

Subrayamos que esta enfermedad afecta mayoritariamente a mujeres, introduciendo por tanto un factor de morbilidad diferencial a tener en cuenta

Esta información la podéis encontrar en la revista porExperiencia.com del ISTAS de CCOO

Aquí tenéis un link a la 1ª parte de un vídeo de youtube, que habla de los edificios tóxicos en un programa de CNN + (dura 14’) .

Resumimos los aspectos básicos

(1)   ante cualquier síntoma, acudid al servicio de medicina del trabajo e informad a los delegados de prevención

(2)   Puede resultar aparatoso, pero no es grave y tiene cura, aunque se tienen que tomar medidas, por tanto es importante el punto 1

(3)   En caso de que se presentaran otros casos, habría que tomar medidas estructurales.

Más información

La guía para la actuación de los  servicios de prevención ante casos de lipoatrofia semicircular del­ Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales

Monográfico del Departament de Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

Dos noticias en el diario El país

La lipoatrofia vuelve a la oficina, de agosto de 2010, por Cristina Delgado

Cerrada una guardería de Barcelona por cuatro casos de lipoatrofia, de abril de 2013, por Camilo S. Baquero

Como siempre, esperando que la información os resulte de utilidad.

La Red Pública

Assessors al Departament TES de la Generalitat

Cada Govern, quan comença el seu mandat, una de les primeres coses que fa, és publicitar que ha reduït el número de personal eventual a totes les conselleries. Pels que no esteu acostumats a la terminologia de personal a les administracions públiques, els eventuals són les persones que cada Departament pot contractar lliurement, el que s’anomena “assessors” del conseller/a corresponent.  Actualment estan limitats per llei. Ojo, que aquí no estem comptant els canvis en els nomenaments de càrrecs/ alts càrrecs de cada Departament, que ja estan al organigrama.

En aquest post, parlarem d’aquest tipus de personal en general i de les seves funcions, sense personalitzar. Ara no es tracta de senyalar a ningú, però sí de qüestionar aquesta modalitat de contractació.

Que quedi clar que entenem perfectament que qualsevol departament necessiti puntualment determinat assessorament específic i especialitzat i podem entendre que es pugui demanar a qualsevol especialista la seva col·laboració, el seu coneixement. Això és de sentit comú però el que volem qüestionar és la necessitat de que cada Conseller pugui contractar un número tan elevat de persones, si aquestes funciones les pot exercir el personal del Departament. Si els departaments necessiten una oficina de comunicació, per posar un exemple, han de disposar, amb independència del Conseller que estigui en cada moment. Seran professionals de la comunicació, de protocol o del que sigui, que faran la seva feina amb qualsevol conseller/a que coordini en cada moment el departament.

Mireu amb atenció aquesta llista del Departament TES, perquè a més dels arguments que hem dit, veureu què vol dir repetició de funcions.

Aquí teniu la llista.

1.- CAP DEL GABINET DEL CONSELLER, sou: 68.745 € (una paga ja descomptada)

En depenen 6 persones més. Funcions:

a) Donar suport i assistir a les activitats del/de la conseller/a.b) Coordinar les unitats que en depenen.c) Qualsevol altra funció que li encomani el/la conseller/a.

2.- CAP OFICINA DE COMUNICACIÓ, sou: 60.243€ (una paga ja descomptada)


En depenen 9 persones més. Funcions:
a) Donar suport i assistir la persona titular del Departament en l’exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.b) Dissenyar la política de comunicació del Departament.c) Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.d) Fer l’anàlisi, la difusió interna i la repercussió del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació.e) Trametre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

f) Elaborar els informes que li siguin encarregats sobre aquest àmbit d’actuació.

g) Supervisar la gestió dels programes de comunicació intradepartamental.

h) Supervisar, en coordinació amb el Gabinet Tècnic, les actuacions de difusió externa del Departament pels diferents mitjans disponibles.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

3.- responsable de premsa, sou: 56.940 (una paga ja descomptada)


a) Analitzar i donar difusió interna del contingut informatiu elaborat pels diversos mitjans de comunicació sobre qüestions considerades d’interès.

b) Elaborar i transmetre les notes de premsa, i preparar entrevistes, rodes de premsa o altres intervencions en mitjans de comunicació dels càrrecs del Departament.

c) Generar informació per als mitjans de comunicació.

d) Elaborar informes sobre el seu àmbit d’actuació.

e) Les funcions que li delegui el cap de l’Oficina de Comunicació.

4.- OFICINA DE LA SECRETARIA DEL CONSELLER, sou: 49.535 € (una paga ja descomptada)


En depenen 4 persones més 
a) Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport a la persona titular del Departament.b) Assistir la persona titular del Departament en l’organització de la seva agenda d’activitats.c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

5.- OFICINA DE PROTOCOL, sou: 56.940 € (una paga ja descomptada)


En depenen 2 persones més
a) Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la Presidència.b) Coordinar les activitats de protocol, d’actes públics organitzats pel Departament i d’aquells en què participa.c) Assessorar i assistir en matèria de protocol la persona titular del Departament.d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

6.- OFICINA DE RELACIONS INSTITUCIONALS, sou: 56.940 € (una paga ja descomptada)


En depenen 3 persones més 
a) Fer el seguiment i preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i dels informes sol.licitats pel Síndic de Greuges. b) Fer el seguiment de l’activitat parlamentària de les altres institucions estatals i en tots els assumptes que interessin el Departament.c) Elaborar els informes i assessorar en matèria de relacions institucionals la persona titular del Departament.d) Qualsevol altra funció que d’acord amb la seva naturalesa li sigui encomanada expressament.

7.- assessor en matèria de planificació territorial, sou: 56.940 € (una paga ja descomptada)


a) Assessorar la persona titular de la Secretaria de Territori i Mobilitat sobre qüestions en matèria de planejament territorial i urbanisme.

b) Actuar com a interlocutor amb els diversos agents, públics i privats, en aquelles qüestions relatives al seu àmbit funcional.

c) Preparar informes i estudis per a la presa de decisions i de suport a la planificació territorial, a sol·licitud del/de la titular de la Secretaria de Territori i Mobilitat.

d) Qualsevol altra funció que se li encarregui.

8.- assessora del conseller per a les relacions amb els governs locals i el territori, sou: 56.940€ (una paga ja descomptada)


a) Assessorar el conseller per al desenvolupament de les relacions entre el Departament i les entitats locals en l’exercici de competències departamentals amb incidència sobre el territori d’aquestes entitats.

b) Actuar com a interlocutor amb els representants dels governs locals per tal de recollir la informació que aquests considerin necessari posar en coneixement del titular del Departament.

c) Fer el seguiment de les actuacions que realitza el Departament per determinar la seva incidència sobre l’àmbit local.

d) Elaborar els informes que li encomani el conseller en matèria de la seva competència.

e) Qualsevol altra funció que se li encomani.

A més de les repeticions de funcions, concloíem que, en tot el Departament no tenim personal capacitat per a ocupar-se d’aquestes funcions. Visto lo visto, a la propera reunió del pla de Formació, no ens quedarà més remei que proposar cursos específics per “assolir aquesta capacitació”.  Amb tota la ironia del món, naturalment.

En termes econòmics, que són els termes en què avui en dia sembla que es basen totes les decisions polítiques, sense tenir en compte res més,  ens estalviarien la bonica quantitat de 463.234 €. aproximadament, pel que es refereix al nostre Departament i si comptem tota la Generalitat són uns 132 assessors/es, que segons la nota  informativa 110/13 de COOO  cobren de complement específic anual, uns 4.432.765,44€, que haurien de tenir un millor destí.

En termes de serveis a la ciutadania, ens estalviarien molt més: aconseguir d’una vegada per totes un model de Funció Pública al servei del bé comú, amb empleats públics que bàsicament treballessin per acomplir, de la manera més rigorosa, les lleis per les quals ens regim i intentem conviure i on qualsevol decisió política s’hagués d’explicar i motivar, incloses les necessitats d’aquestes contractacions.

Què us sembla? Alguna proposta més d’assessoria?.

Deixem pera a un altre post l’anàlisi de les funcions.

I per si us poseu nerviosos, podeu acompanyar la lectura amb aquest meravellós  With or Without You (U2) en cant coral de Scala and Kolacny Bros. Gràcies a la companya que ens ho va enviar.

La Red Pública

14 motius per a explicar la desmobilització dels empleats públics

Hola bon dia. M’he animat a escriure aquesta carta perquè he llegit la que va enviar una companya funcionària.

Bé, no sé si decidireu publicar la meva, perquè crec que potser no és molt políticament correcta, però espero que sí.  Entenc que teniu dret de publicar-la o no i sigui el que sigui, us agraeixo el bloc que feu i el seu contingut, que va molt més enllà de les  reivindicacions laborals.

També dir-vos que com la meva companya, a mi em queda molt poc de treballar a l’ Administració i espero que ningú s’ofengui pel que vaig a dir. Crec que tinc dret a dir-ho

Darrerament, degut a la brutal i esfereïdora situació social d’apropiació de drets que estem vivint, escolto una pregunta insistent. Per què no estem tots al carrer? Per què aguantem això?

Voldria donar la meva opinió pel que fa als empleats públics.

Per què no reaccionem amb contundència? Per què no paralitzem l’administració desprès del que ens estan fent? Per què els divendres, aquí, al Departament de Territori i Sostenibilitat en lloc de 30/70 persones, no som 700, tots, a les portes de Tarradellas,  d´Aragó, de Diagonal, de Tortosa, de Girona, de Tarragona…cridant, manifestant-nos, trobant-nos, ajudant-nos? Per què?

Aquestes són les preguntes i aquestes, les meves respostes.

Em referiré als empleats públics, tant funcionaris, com laborals, com interins.

 1. uns simplement tenen por. Por de ser els primers que acomiaden a l’hora dels acomiadaments d’interins
 2. uns estan massa agraïts com per dir qualsevol cosa que molesti als que els han col·locat. Son els familiars, el amics, els coneguts, “els enxufats”
 3. uns esperen càrrecs o prebendes i no es mouran ni un mil·límetre
 4. uns defensen els seus càrrecs precaris, en funcions o similars i tampoc ens mouran
 5. uns treballen simplement per  pagar-se els seus capricis i tant l’administració com els drets ciutadans i laborals, els hi queden molt lluny. Lamento dir que en aquest grup crec que hi ha moltes dones.
 6. uns tenen muntats els seus “xiringuitos”  particulars a la feina
 7. uns estan dintre dels circuit de corrupció i els hi va molt i molt bé.
 8. uns simplement s’avorreixen a casa i estan millor aquí, còmodament.
 9. uns encara pensen que són privilegiats i els poden treure aquests “privilegis” així que més val no dir res.
 10. uns pensen que sempre s’ha d’estar en línea amb els que “manen”. Mai faran res que els hi sembli anar en contra.
 11. uns estan en aquests moments tant precaris, tan malament, que realment es troben terroritzats. Tampoc es mouran
 12. uns no es consideren treballadors com els altres. Crec que treballador és tot aquell que no pot decidir les seves condicions de treball
 13. uns han assumit sense discussió el discurs oficial que no hi ha alternatives i no es molesten en conèixer totes les alternatives que s’han dit.
 14. uns estan convençuts que són prescindibles

Tot això que he dit existeix.  Perdoneu que posi la part negativa. Sé que també hi ha la positiva. Que tinc i he tingut companys meravellosos, lluitadors, infatigables… però parlo des de una perspectiva col·lectiva, i des de aquesta perspectiva, la situació és terrible.

El que està passant ara és demolidor i en el futur encara ho serà pitjor. Una catàstrofe social. I cada dia que passi anirem veient els seus efectes destructius en cada un dels aspectes de la nostra vida, malgrat que tinguem treball. Trobarem la nostra pròpia misèria.

Gràcies i per als que seguiu treballant, us desitjo sort, ja que si no ho veieu clar vosaltres, sols un miracle us ajudarà.

Una darrera petició: ja que poseu vídeos i fotos ( molt bé!!), poseu-me quelcom, el que vulgueu. Agraïda.

PS: La Red Pública hem posat el títol de la carta, les negretes, els links i el vídeo. Esperem que el vídeo triat li agrada a la nostra companya.

I com sempre, tots podem opinar.

CCOO al Comitè de Salut Laboral (CSL) del Departament de Territori i Sostenibilitat

En aquest temps en els que el Govern de CiU  ha decidit passar de la negociació amb el Sindicats a la Funció Pública i tirar per la dreta (en tots els sentits), els sindicats, malgrat tot, continuem amb la feina quotidiana als Departaments i una d’aquestes feines a la que li donen molt importància és la que fem als Comitès de Salut Laboral, un dels òrgans paritaris en els que els gestors institucionals i els sindicats com a representants del empleats públics haurien de treballar junts i en la mateixa línea, ja que el que està en joc és la salut de tots. Quan diem tots volem dir, literalment, tots.  Malauradament no sempre és així.

A la Secció Sindical de CCOO, sí que li donem la màxima importància i acomplint un dels nostres objectius, com és la transparència, volem que estigueu informats.

Segurament rebreu els resums que elaborem de les sessions dels CSL dels diferents Departaments, així com també del nostre, de Territori i Sostenibilitat.

Aquí teniu un resum  ampliat de la penúltima sessió.

Dos aclariments: ampliat, perquè hem afegit al resum inicial, algun paràgraf amb informacions posteriors (en vermell, per diferenciar) i la penúltima sessió en lloc de l’última, degut a que un problema d’organització (mala) ens ha impossibilitat de preparar-la.

Això és excepcional,  perquè ens hem endarrerit molt en la publicació al bloc. Habitualment tota la informació estarà al full del resum general i si tenim novetats ho farem en nous articles.

Us animen a que considereu el CSL una eina molt positiva i l’utilitzeu. Feu-la servir davant de qualsevol problema de salut. Està al vostre servei.

Finalment, us posem dos links, que sols estan disponibles a l’intranet del Departament, però que us serviran per a tenir una informació molt valuosa

Què és el CSL

La composició del CSL

La Red Pública

A %d blogueros les gusta esto: