Portal de Transparència: Les dietes als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya: una doble vergonya

El President Mas, al seu discurs de finals d’any, va utilitzar moltes vegades la paraula transparència, donant-li una alta importància. Ens alegra molt.

De fet, ja està en actiu el Web del Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya, Transparència Gencat.

Per a la Red Pública és un tema prioritari, que està expressament recollit en els  nostres objectius i del que hem fet molts posts, ordenats amb aquesta etiqueta de transparència: si cliqueu al núvol de paraules del bloc aquesta paraula,us sortiran tots.

El primer que hem de dir és que estem en el bon camí, reconeixem l’esforç fet i confiem que sigui un objectiu primordial.

Dit això, hem vist que s’han publicat els llistats de les dietes que percep diferent personal de la Generalitat, generalment alts càrrecs, per assistir a reunions, dintre de l’àmbit de les competències del seu propi departament i d’altres empreses públiques dependents del mateix. Hem triat aquesta informació, per a fer una anàlisi pròpia.

Oficialment es diuen Dietes, indemnitzacions i primes d’assistència” .

Aquestes llistes haurien de ser públiques, naturalment, però fins ara no ha estat així. Benvingudes siguin, malgrat tot. Aquí us presentem un primer resultat del nostre treball, que continuarà…

El primer però…

S’han publicat en format pdf. “amb imatge”. Una foto, vaja. Impossible treballar les dades. Ni recerques per modalitats, ni exportació de dades, ni reutilització. Res de res. Sols informació unidireccional.

Un senyal de què s’ha fet a contra-cor i sense ganes!!!

Estimats/es responsables de la publicació: la Red Pública vol compartir amb vosaltres aquestes eines per a què pugueu consultar, millorar i rectificar, amb tota la humilitat i utilitzant el que nosaltres sabem del tema. De res.

a) Enllaç al portal de dades obertes de la Generalitat.

b) Les dades s’han de publicar en formats útils, per fer explotacions estadístiques, anàlisi, per compartir la informació, per impulsar la creativitat i desenvolupar nous projectes, per aprofundir en la participació ciutadana i per a no amagar res.

Aquí us deixem un link a la mundialment coneguda proposta de Tim Berners-Lee i el World Wide Web Consortium.

c) Un exemple pràctic, de casa nostra, per a il·lustrar el que diem al punt b): la presentació del Departament de Salut, amb el seu informe de la central de resultats, al lloc web de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya

Es poden consultar els següents informes.

I aquests fulls interactius

Amb aquests fitxers de dades obertes (podeu aprofitar per a consultar les dades dels vostres centres de salut, CAPS)

Tanmateix hi ha la possibilitat, si es demana, d’accedir a un aplicatiu que permet la consulta de les dades de la Central de Resultats segons els paràmetres que l’usuari consideri més adients

Repetim: de res, per si un cas ningú dels responsables ens ho agraeix. 🙂

Per cert, ja posats en el Departament de salut, la mateixa Secretària General d’aquest Departament, Roser Fernández i Alegre, apareix com a perceptora d’aquestes dietes i també com a responsable de la publicació d’aquesta info sobre dietes, que al contrari de l’exemple que donem de la central de resultats del seu propi Departament, està en el mateix format rígid que totes.

O sigui que un aprovat per una cosa i un suspens per l’altra. Viva la coordinació en el propi departament de Salut del nostre executor del desmantellament de la sanitat pública, conseller Ruiz!!!

El segon però…

Tornem a la info sobre les dietes.

La conseqüència del que hem explicat, és que quan hem volgut treballar les dades del nostre Departament, va ser molt complicat.

Malgrat això, amb constància, perseverança, paciència, molta feina i gràcies a la vostra col·laboració, estem fem alguns “excels” casolans, pel que fa al nostre Departament.

Aquí teniu un primer resultat del nostre treball. El link als 37 fulls corresponents al Departament TES del Web de transparència

Un primer excel amb dos fulls:

–          Un amb els organismes/entitats/empreses del nostre Departament

–          Altre amb els noms, càrrec que ocupen i el total de les percepcions de “dietes” que reben.

Dietes Tes Transparència

Aviat esperem publicar la segona part.

Heu de tenir en compte que aquí només està el que paga el nostre Departament

 El tercer però…

Si és important el que s’ha publicat, encara trobem més important el que NO s’ha publicat. Obrir dades és pensar en fer accessible la informació. Mai en amagar-la.

Tres preguntes al respecte, per començar

1)     Estan relacionades totes les “entitats” de tots els departaments o potser existeixen entitats (i per tants consells d’administració i similars), que no surten? I si no surten, quina és la raó?

2)     Des de quan han fet la seva renúncia de les “dietes” les persones que posa “ han renunciat” ?. Des de l’inici del seu mandat?. Des de aquest mateix any en què s’han publicat les dades? Algú sobrepassava el % legal del 30% del sou en el cobrament d’aquestes “dietes”?

3)     On són les dietes de les comissions d’urbanisme i les de la Junta Arbitral de transports del nostre Departament?

Deixem obertes aquestes preguntes i ens agradaria molt compartir les que pugueu fer i plantejar  vosaltres. Ja sabeu que ho podeu fer als comentaris del bloc i si voleu col·laborar, poseu-vos en contacte via mail: blogredpublica@gmail.com  

Tanmateix, aquest bloc resta obert a qualsevol explicació dels responsables, tant pel fet del format com del concepte en què es basen els pagaments.

Un darrer però…

Nosaltres hem dit, diem i direm que volem per a TOTS els empleats públics un sou digne, un bon sou (inclosos els càrrecs, alts i baixos), i que si han de fer un treball extra, aquest sigui retribuït. Naturalment.

Una altra qüestió és que algú cobri diners per assistir a reunions que corresponen al seu àmbit de competència i  generalment, dintre del seu horari de treball i la seva responsabilitat. Inclús, en alguna empresa pública pot ser el propi Director/Gerent que cobra per assistir al seu propi Consell d’administració i els diferents consellers, assistint als consells de les seves empreses públiques.

Aquesta vergonya, no és aplicable als representats de diverses entitats ciutadanes, associacions, entitats cíviques i altres institucions que participin en aquests òrgans de participació/ direcció/gestió. Això és una altra discussió, que no és objecte d’aquest post.

Les retallades de diners i de drets, sembla que sempre són per als altres i els diners que falten, sempre són els nostres. Aquestes “dietes” no es toquen.

Excuses, mentides, falsedats. Això no és una crisi, companys. Si algú té dubtes, que vagi sumant i vegi on van a parar els diners.

Per la nostra part, continuem treballant les dades. Farem un altre post i els que faci falta, sobre el tema.

Donem les gràcies a tots els que ens esteu ajudant.

La notícia a El país, amb un lloc destacat per al Departament TES i el nostre Conseller, Santi Vila, com el conseller que  més dietes cobra.

La Red Pública

Anuncios

LIPOATROFIA SEMICIRCULAR, en el Departament Territori i Sostenibilitat (TES)

En la última reunión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud Laboral  (CSSL) del Departament de Territori i Sostenibilitat (TES), de fecha 28-10-2013, aquí el resumen de CCOO (la información sobre la lipoatrofia está en el punto 8), se nos comunica la existencia de dos casos de lipoatrofia semicircular (LS): uno en el edificio de Medi Ambient de Diagonal y otro en el de Tarradellas.

También hay un caso sobrevenido, o sea, una persona que ya vino al Departament con los síntomas.

A través de los delegados de prevención, se piden los datos correspondientes al Servei de Prevenció de Riscos Laborals, ya que es una enfermedad que tiene su origen en las condiciones de trabajo.

El protocolo  elaborado por el Departament de Salut, establece unas determinadas medidas cuando se detecten estos casos y una de ellas es la información a los trabajadores.seu Departament

Estamos hablando de un caso en cada edificio, pero nos parece importante realizar esta labor preventiva de información, por si aparecen otros casos, que cualquier trabajador del TES conozca los síntomas, sepa de qué se trata, no se asuste, acuda al servicio médico e informe a los delegados de prevención.

Cuando decimos trabajadores nos referimos a todas las personas que están trabajando en los edificios, tengan o no cargo y sea éste de confianza o de escala. Aunque podáis pensar que esto es algo obvio, resulta necesario puntualizarlo; algunos piensan que determinadas cosas no van con ellos, hasta que les pasa.

Este blog de la Red Pública, con vocación de servicio público, también sirve para que todo el mundo pueda disponer de esta información en cualquier momento que la necesite.

Estos son los delegados de prevención de CCOO en el Departament TES

–          Carme Olivella Pedregal

–          José Luis Vallecillo Gundín

–          Elisabet Dumé i Romeo

También os podéis dirigir  a la Delegada Sindical de CCOO del Departament, que realiza funciones de asesora en los CSSL, Olga Fernández

Vamos con la información sobre la LS

1.- Un poco de historia

Cuando Gas Natural estrenó “el supositorio”, el nombre con el que popularmente se conoce su nueva sede en Barcelona, denominado edificio inteligente, había unas 1.000 personas trabajando. Allí se dieron los primeros casos, unos 260. Tenían un síntoma “raro”:

–          hundimiento en la piel, en forma de semicírculo, en el que parece haber desaparecido la grasa o la masa muscular.

Al principio se lo tomaron como un simple problema dermatológico, pero los casos se iban acumulando y se constató que en otras partes, como en un banco de Bélgica sucedía algo similar.

Enseguida se pudo relacionar con unas determinadas condiciones de trabajo.

El edificio “supuestamente inteligente”, con muchos avances tecnológicos, resulta que es un edificio enfermo y en su construcción no se había pensado en la salud de los trabajadores. Nada nuevo bajo el sol para la mayoría de arquitectos estrellas del mundo y sus clientes, cuya mayor preocupación es que haga las funciones de icono a  mayor gloria suya.

Sus características:torre Agbar

–          no tiene ventanas

–          tiene un grado de humedad bajísimo

–          una gran carga de energía estática

–          hay “mesas eléctricas” con un montón de aparatos enchufados

–          un suelo técnico bajo el que discurren todo los cables y además está cubierto con moquetas, pavimento “ideal”, para la salud de las personas

Los delegados de prevención tuvieron que trabajar muy intensamente, primero informándose de qué era lo que les pasaba, luego midiendo la gravedad de la afección, informando a la plantilla detalladamente y denunciando la situación a la Inspección de Trabajo, la única manera de obligar a la empresa a tomar medidas.

Inspección de Trabajo paralizó la actividad, dado el gran número de casos y se empezaron a tomar medidas

–          tomas de tierras para las mesas “tan modernas”, que no la tenían conectada

–          instalación  provisional de humidificadores y otros mecanismos para evitar la electricidad estática

Posteriormente, Gas Natural tuvo que realizar una importante inversión para adecuar todo el sistema de ventilación y la dolencia, lipoatrofia semicircular, se reconoció como accidente de trabajo y la mutua se vio obligada a desarrollar una vigilancia de la salud específica para las personas afectadas.

Luego, el Departament de Salut de la Generalitat, emitió el protocolo del que hablamos al inicio, reconociendo la lipoatrofia como accidente de trabajo.

La labor de nuestros compañeros delegados sindicales de prevención de riesgos laborales nos permite a nosotros, ahora, disponer de mucha más información y poder actuar. Es importante recalcarlo en estos momentos en que muchos, se dedican a cacarear la muerte de los sindicatos. Los sindicatos también están para esto.

Aún se desconocen muchos aspectos y sobre todo las causas, aunque desgraciadamente se siguen construyendo edificios con estas importantes deficiencias.

Subrayamos que esta enfermedad afecta mayoritariamente a mujeres, introduciendo por tanto un factor de morbilidad diferencial a tener en cuenta

Esta información la podéis encontrar en la revista porExperiencia.com del ISTAS de CCOO

Aquí tenéis un link a la 1ª parte de un vídeo de youtube, que habla de los edificios tóxicos en un programa de CNN + (dura 14’) .

Resumimos los aspectos básicos

(1)   ante cualquier síntoma, acudid al servicio de medicina del trabajo e informad a los delegados de prevención

(2)   Puede resultar aparatoso, pero no es grave y tiene cura, aunque se tienen que tomar medidas, por tanto es importante el punto 1

(3)   En caso de que se presentaran otros casos, habría que tomar medidas estructurales.

Más información

La guía para la actuación de los  servicios de prevención ante casos de lipoatrofia semicircular del­ Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales

Monográfico del Departament de Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

Dos noticias en el diario El país

La lipoatrofia vuelve a la oficina, de agosto de 2010, por Cristina Delgado

Cerrada una guardería de Barcelona por cuatro casos de lipoatrofia, de abril de 2013, por Camilo S. Baquero

Como siempre, esperando que la información os resulte de utilidad.

La Red Pública

Las estadísticas del WordPress en el 2013

Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un informe sobre el año 2013 de este blog.

Aquí hay un extracto:

La sala de conciertos de la Ópera de Sydney contiene 2.700 personas. Este blog ha sido visto cerca de 11.000 veces en 2013. Si fuera un concierto en el Sydney Opera House, se se necesitarían alrededor de 4 presentaciones con entradas agotadas para que todos lo vean.

Haz click para ver el reporte completo.

Gracias a WordPress un año más y gracias a todos vosotros por leernos. Este año un agradecimiento especial a todos/as los que nos habéis enviado vuestras reflexiones. Nos ha gustado mucho. Hemos intentado publicarlas todas y nos ha servido para establecer un diálogo que ha sido tremendamente positivo.

Aquí seguimos, intentando perseguir nuestros objetivos: informar, compartir, proponer, crear, mejorar. Siempre con vosotros.

La Red Pública

A %d blogueros les gusta esto: