Assessors al Departament TES de la Generalitat

Cada Govern, quan comença el seu mandat, una de les primeres coses que fa, és publicitar que ha reduït el número de personal eventual a totes les conselleries. Pels que no esteu acostumats a la terminologia de personal a les administracions públiques, els eventuals són les persones que cada Departament pot contractar lliurement, el que s’anomena “assessors” del conseller/a corresponent.  Actualment estan limitats per llei. Ojo, que aquí no estem comptant els canvis en els nomenaments de càrrecs/ alts càrrecs de cada Departament, que ja estan al organigrama.

En aquest post, parlarem d’aquest tipus de personal en general i de les seves funcions, sense personalitzar. Ara no es tracta de senyalar a ningú, però sí de qüestionar aquesta modalitat de contractació.

Que quedi clar que entenem perfectament que qualsevol departament necessiti puntualment determinat assessorament específic i especialitzat i podem entendre que es pugui demanar a qualsevol especialista la seva col·laboració, el seu coneixement. Això és de sentit comú però el que volem qüestionar és la necessitat de que cada Conseller pugui contractar un número tan elevat de persones, si aquestes funciones les pot exercir el personal del Departament. Si els departaments necessiten una oficina de comunicació, per posar un exemple, han de disposar, amb independència del Conseller que estigui en cada moment. Seran professionals de la comunicació, de protocol o del que sigui, que faran la seva feina amb qualsevol conseller/a que coordini en cada moment el departament.

Mireu amb atenció aquesta llista del Departament TES, perquè a més dels arguments que hem dit, veureu què vol dir repetició de funcions.

Aquí teniu la llista.

1.- CAP DEL GABINET DEL CONSELLER, sou: 68.745 € (una paga ja descomptada)

En depenen 6 persones més. Funcions:

a) Donar suport i assistir a les activitats del/de la conseller/a.b) Coordinar les unitats que en depenen.c) Qualsevol altra funció que li encomani el/la conseller/a.

2.- CAP OFICINA DE COMUNICACIÓ, sou: 60.243€ (una paga ja descomptada)


En depenen 9 persones més. Funcions:
a) Donar suport i assistir la persona titular del Departament en l’exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.b) Dissenyar la política de comunicació del Departament.c) Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.d) Fer l’anàlisi, la difusió interna i la repercussió del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació.e) Trametre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

f) Elaborar els informes que li siguin encarregats sobre aquest àmbit d’actuació.

g) Supervisar la gestió dels programes de comunicació intradepartamental.

h) Supervisar, en coordinació amb el Gabinet Tècnic, les actuacions de difusió externa del Departament pels diferents mitjans disponibles.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

3.- responsable de premsa, sou: 56.940 (una paga ja descomptada)


a) Analitzar i donar difusió interna del contingut informatiu elaborat pels diversos mitjans de comunicació sobre qüestions considerades d’interès.

b) Elaborar i transmetre les notes de premsa, i preparar entrevistes, rodes de premsa o altres intervencions en mitjans de comunicació dels càrrecs del Departament.

c) Generar informació per als mitjans de comunicació.

d) Elaborar informes sobre el seu àmbit d’actuació.

e) Les funcions que li delegui el cap de l’Oficina de Comunicació.

4.- OFICINA DE LA SECRETARIA DEL CONSELLER, sou: 49.535 € (una paga ja descomptada)


En depenen 4 persones més 
a) Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport a la persona titular del Departament.b) Assistir la persona titular del Departament en l’organització de la seva agenda d’activitats.c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

5.- OFICINA DE PROTOCOL, sou: 56.940 € (una paga ja descomptada)


En depenen 2 persones més
a) Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la Presidència.b) Coordinar les activitats de protocol, d’actes públics organitzats pel Departament i d’aquells en què participa.c) Assessorar i assistir en matèria de protocol la persona titular del Departament.d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

6.- OFICINA DE RELACIONS INSTITUCIONALS, sou: 56.940 € (una paga ja descomptada)


En depenen 3 persones més 
a) Fer el seguiment i preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i dels informes sol.licitats pel Síndic de Greuges. b) Fer el seguiment de l’activitat parlamentària de les altres institucions estatals i en tots els assumptes que interessin el Departament.c) Elaborar els informes i assessorar en matèria de relacions institucionals la persona titular del Departament.d) Qualsevol altra funció que d’acord amb la seva naturalesa li sigui encomanada expressament.

7.- assessor en matèria de planificació territorial, sou: 56.940 € (una paga ja descomptada)


a) Assessorar la persona titular de la Secretaria de Territori i Mobilitat sobre qüestions en matèria de planejament territorial i urbanisme.

b) Actuar com a interlocutor amb els diversos agents, públics i privats, en aquelles qüestions relatives al seu àmbit funcional.

c) Preparar informes i estudis per a la presa de decisions i de suport a la planificació territorial, a sol·licitud del/de la titular de la Secretaria de Territori i Mobilitat.

d) Qualsevol altra funció que se li encarregui.

8.- assessora del conseller per a les relacions amb els governs locals i el territori, sou: 56.940€ (una paga ja descomptada)


a) Assessorar el conseller per al desenvolupament de les relacions entre el Departament i les entitats locals en l’exercici de competències departamentals amb incidència sobre el territori d’aquestes entitats.

b) Actuar com a interlocutor amb els representants dels governs locals per tal de recollir la informació que aquests considerin necessari posar en coneixement del titular del Departament.

c) Fer el seguiment de les actuacions que realitza el Departament per determinar la seva incidència sobre l’àmbit local.

d) Elaborar els informes que li encomani el conseller en matèria de la seva competència.

e) Qualsevol altra funció que se li encomani.

A més de les repeticions de funcions, concloíem que, en tot el Departament no tenim personal capacitat per a ocupar-se d’aquestes funcions. Visto lo visto, a la propera reunió del pla de Formació, no ens quedarà més remei que proposar cursos específics per “assolir aquesta capacitació”.  Amb tota la ironia del món, naturalment.

En termes econòmics, que són els termes en què avui en dia sembla que es basen totes les decisions polítiques, sense tenir en compte res més,  ens estalviarien la bonica quantitat de 463.234 €. aproximadament, pel que es refereix al nostre Departament i si comptem tota la Generalitat són uns 132 assessors/es, que segons la nota  informativa 110/13 de COOO  cobren de complement específic anual, uns 4.432.765,44€, que haurien de tenir un millor destí.

En termes de serveis a la ciutadania, ens estalviarien molt més: aconseguir d’una vegada per totes un model de Funció Pública al servei del bé comú, amb empleats públics que bàsicament treballessin per acomplir, de la manera més rigorosa, les lleis per les quals ens regim i intentem conviure i on qualsevol decisió política s’hagués d’explicar i motivar, incloses les necessitats d’aquestes contractacions.

Què us sembla? Alguna proposta més d’assessoria?.

Deixem pera a un altre post l’anàlisi de les funcions.

I per si us poseu nerviosos, podeu acompanyar la lectura amb aquest meravellós  With or Without You (U2) en cant coral de Scala and Kolacny Bros. Gràcies a la companya que ens ho va enviar.

La Red Pública

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: