Recull normativa dels empleats públics sobre permisos, vacances i altres

Davant  el desgavell que suposen els constants canvis en les nostres condicions de treball mitjançant Decrets, instruccions, lleis diverses…i que ningú s’ha molestat en fer una actualització/resum, a CCOO hem fet un esforç per presentar-vos aquest recull.

Permisos per diverses causes, llicències, paga extra Nadal, baixes mèdiques, justificació absències, lactància, vacances, excedència…

Tot això, repetim, no ens pertoca fer-ho als sindicats. Hauria de ser Funció Pública, que es mostra tan diligent a l’hora de reduir hores sindicals o retallar drets del seus empleats.

Però, malgrat tot, aquí ho teniu i ho podeu consultar quan i com ho necessiteu. També per Funció Pública. Ho pot utilitzar. Està lliure de copyright. Demà, igual hem de afegir altres apartats….

Tenim una excel·lent oportunitat per a demostrar el nostre rebuig a totes aquestes humilliacions participant a  la Jornada de Vaga General convocada per tots el Sindicats (menys la CSIF) el dia 14 de Novembre.

European Strike: España, Portugal, Grècia, França, Itàlia… És una data històrica.

Si ens oblidem quelcom, us invitem a utilitzar l’apartat de comentaris, per afegir-ho.

Gràcies als companys/es que han fet aquesta feina.

La Red Pública

Anuncios

Reflexiones sobre la Huelga General (14 de Noviembre)

Educación, sanidad, justicia, derechos laborales, servicios sociales, vivienda, dedocracia. Cada vez más nos imponen decisiones basadas en una ideología ultra-conservadora, decimonónica, injusta y causa de inequidades, desigualdades y desmembramiento social. Seguramente innecesario. Y sobre todo, ideológica. ¿Recuerdan la Reforma Laboral? Un auténtico desequilibrio en las relaciones laborales que nos retrotrae a épocas medievales en dónde los trabajadores devienen esclavos sometidos a decisiones arbitrarias de los empresarios.

El trabajo como coste y no como inversión y en este marco ideológico simplemente es un objeto de intercambio, una mercancía.

Desde una perspectiva ciudadana, la convocatoria de una huelga general es un fracaso. Un fracaso de los mecanismos democráticos de negociación, que están precisamente para eso, para hablar, para negociar. El Gobierno del Partido Popular (PP) y el de Convergencia i Unió (CiU) en Catalunya, ha utilizado su mayoría para imponer, y con ello delatan su actitud de desprecio democrático. No hay negociación. No hay diálogo.

En una negociación se suele llegar a un punto medio, en donde todos pierden y todos ganan. No hay vencedores ni vencidos. Ganadores y perdedores. Vencedores y derrotados. En una imposición unos se sienten ganadores y otros perdedores. Normalmente los que se sienten ganadores, no se plantean nada más (salvo excepciones honrosas), porque se dedican a mirarse al espejo y ven allí su imagen prepotente y vencedora. Los que sí se lo plantean, esos pocos, muy pocos, enseguida se dan cuenta que ganar no es igual que vencer.

 Porque uno puede sentirse que ha perdido pero que no ha sido vencido. Y puede sentirse vencedor y haber perdido.

Imposible entender esa complacencia de los gobiernos cuando imponen e inaudito pero real que un gobierno prefiera ciudadanos humillados, sumisos y derrotados. Cuesta mucho verle alguna ventaja social, a no ser, que esa sea su idea de sociedad  y ciudadanía. Será así. El gobierno debería estar orgulloso de tener ciudadanos que reaccionan contra su propia estupidez. Lo preocupante hubiera sido que no reaccionáramos.

O que pueda pasar de nuevo algo así. Campanades a mort. Memoria para recordar. Recuerdo para saber.

La Red Pública

Sobre la (no) paga extra de Navidad

Aquí os dejamos un pdf. elaborado por CCOO de Enseñanza Pública, con un detallado análisis sobre las diversas modalidades de afectación en los descuentos de la paga extra de Navidad (que no percibiremos), respondiendo a un montón de consultas que hemos recibido. Una vez más, CiU y PP, se dedican a aprobar múltiples Decretos, instrucciones y cosas similares cuyo único rigor es la obsesión por recortar derechos, suponemos que encomendándose al santo de turno, pero sin haberse molestado en controlar todas las consecuencias que conlleva, causando confusión, burocracia y dedicación de un tiempo y un esfuerzo  para empleados y sindicatos que, como decíamos en este otro post, no nos correspondería.

Hemos subrayado un párrafo de la 2ª página que nos puede ser de aplicación, aunque con independencia de todas las reclamaciones que podamos hacer, la cuestión central sigue siendo la misma: acoso y derribo de los servicios pùblicos, reducción de las administraciones públicas al mínimo posible, privatizaciones, externalizaciones o cualquier otra modalidad improvisada, beneficios a sectores privados “amigables”. Pura ideología en marcha. Y empiezan por los empleados públicos, claro. Que somos nosotros.

Recordad que todos los sindicatos, unitariamente,  hemos convocado una rueda de asambleas en los centros de trabajo de Diagonal ( lunes 29 de octubre), sede del Departament en  Tarradellas (miércoles 31 de octubre) y Servicios Territoriales c/ Aragón( 7 de Noviembre) .

La Red pública

BAIXES PER MALALTIA: noves fórmules de retallades

Tot es va acomplint taxativament. Ara ens imposen les rebaixes per malaltia, IT (Incapacitat temporal). Veiem:

Aquí teniu el link per arribar a la primera instrucció 5/2012 de Funció Pública de 15 d’octubre, signat per la seva secretària, Pilar Piferré i titulat: ” justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’administració de la Generalitat”

Amb aquests aclariments a l’articulat

–          Si un dia no vas a treballar o bé has de marxar de la feina per estar indisposat/da, pots justificar-ho i no cal agafar la baixa. Per tant cobres el 100% d’aquell dia. Cal avisar telefònicament (com es feia fins ara) al teu superior i l’endemà, quan tornes a la feina, has de presentar un justificant conforme has anat al metge. No és un justificant mèdic sinó un justificant que et pot fer el personal administratiu (ja sigui de la seguretat social o de la teva mútua privada) conforme has anat a visitar-te, fent constar la data. Si estàs a la feina i et trobes malament, et pot fer el justificant el propi metge del Servei de Prevenció.

–          Si passa més d’un dia i encara no et trobes bé, el segon dia si que has d’agafar la baixa, però et comptarà només a partir del 2n dia. Per tant, cobres el 100% el primer dia i el 50% el segon dia. El segon dia d’estar indisposat, és el primer dia de la baixa. Aquesta baixa s’haurà de lliurar, com sempre, en el termini de tres dies, sens perjudici que l’empresa pugui demanar que li avancis la baixa per fax, etc. per evitar el recàrrec de la seguretat social si la baixa entra fora de termini.

Quan en un mateix mes, la persona s’indisposa 3 dies solts o més, ha de recuperar les hores dins el mateix mes o el següent.

 VISITES MÈDIQUES  EN HORARI LABORAL

Cal justificar-les amb un paper on posi data, hora d’entrada i de sortida. També cal acreditar que no es pot anar a la visita mèdica en hores de feina amb un document del centre mèdic conforme no has pogut anar a una altra hora.

 TRACTAMENTS DE REHABILITACIÓ O DE LLARGA DURADA

Cal acreditar que no és possible fer la rehabilitació o el tractament en horari laboral.

Comentaris d’urgència de la Red Pública

 – Tindrem els malats crònics que malauradament es trobaran malament més de dos dies al mes: fatiga crònica, processos de llarga durada(càncer, diàlisi, fibromialgia…etc)

– Tindrem als nostres companys del serveis sanitaris donant salts d’alegria per la burocràcia que els hi vindrà, tant professionals sanitaris com serveis administratius

– Tots estarem molt contents i cofois ja que de nou i públicament es demostra la confiança que els gestors polítics tenen en els seus empleats públics. Sí, perquè la mesura es justifica per dues raons principals: l’esperit recaptatori, i el control de l’absentisme.

La primera ja la coneixem prou, seguim pagant els empleats públics la estafa financera i la segona, cas que sigui certa, sols reflexa la incapacitat dels gestors institucionals en la seva gestió. Hi ha normes, controls suficients. Que s’apliquin. No fa falta res més.
Suposo que a ningú “se’ns ha ocorregut” preguntar el per què no s’apliquen aquestes mesures a la élite financera, que també incompleixen totes i cadascuna de les normes reguladores que havien d’acomplir. Ja que han fet “absentisme” de les seves obligacions, modifiquem les lleis per, al menys, si ho fan, que no cobrin. Però, companys, això no ho farà ni el Govern de CiU ni el del PP. Ni Mas ni Rajoy. Nosaltres som més fàcils.

I aquí al link a l’altra instrucció, la 4/2012 sobre “compactació de la reducció de jornada per cura d’un fill o filla menor de sis anys”

–          Estem parlant del primer any.

–          S’aplica a tothom el mateix criteri.

–          Si hi ha un canvi de departament durant el primer any o bé la persona marxa pel motiu que sigui (finalització del contracte, excedència, etc.) ha de retornar els diners avançats pel departament. El retorn es farà tot de cop.

i la nota informativa sobre les modificacions legislatives del règim de permisos i vacances del personal al serve de l’administració de la Generalitat

Comentaris La Red pública

Quant les companyes (quasi totes som dones), compactem, estem fent en 4/ 6 mesos, el que podria haver estat la reducció de jornada en 1 any.  Això depèn de si agafem mitja jornada o un terç

Què passa? Doncs que amb la nova normativa, quan tornes al lloc de treball, continues rebent la mateixa reducció (sigui 60% o 80%), encara que treballis tota la jornada.

Cas que volguéssim continuar amb la jornada reduïda durant aquest primer any, patiria una nova reducció sobre aquest 60% o 80%. O sigui:

a)     Les que cobràvem el 80% (el terç de reducció), si tornem amb horari normal, continuem cobrant el 80%. Si tornem amb reducció, cobrem el 60%

b)     Les que cobràvem el 60% (mitja jornada), si tornen amb horari  normal, continuem cobrant el 60%. Si tornem amb reducció, cobrem el 20%

c)     I si per alguna d’aquestes causes: fi nomenament o contracte, excedència, llicència sense sou, es donem de baixa durant aquest primer any, en què hem compactat la reducció, hem de retornar de cop tots els diners que ens varem pagar.

 A bote pronto, sen’s acudeix

–          La impossibilitat d’aguantar sis mesos amb un 20% de sou per les companyes que triem la mitja jornada.

–          La impossibilitat de triar un percentatge de reducció diferent al triat a l’inici.

–          Aquesta retornada de diners “de cop”, en temps de crisi, segur que ha estat dissenyada per algú/na que té “especial interès”, en facilitar una miqueta la vida a les persones

–          Es una manera excel·lent de donar un gran impuls a les mesures de conciliació de la vida familiar i laboral i portar més catalanets al mon.

Alguna cosa més que veieu?

Podeu accedir a un quadre molt complert, fet per CCOO Ensenyament

I  si us ve de gust, a tot l’historial detallat: acords, negociació…etc.

I si us interessa, aquí teniu la notícia a El plural.com. , on podeu veure les justificacions de la mesura, que comentaven abans.

Afegim que si avui en dia, al segle XXI, l’objectiu és el que diu el  Boletín Oficial del Estado:  “ahorrar gastos de personal e incrementar la calidad y productividad del empleado”, va pel bon camí, ja que estem contents i satisfets, ens sentim respectats i valorats pels responsables màxims, i per tant amb aquestes condicions segur que incrementarem la “productivitat”.

A la Red pública estem preparant un post amb el significat d’aquesta paraula aplicada a les administracions públiques i a la relació del temps de presència amb aquesta suposada  “productivitat”.

I per finalitzar, no hem pogut evitar, ja que hem hagut de consultat el maleït Decret publicat al BOE  Núm. 168 Sábado 14 de julio de 2012, presentar-vos els altres dos paràgrafs que ens aplicaran “taxativament”. És millor estar previnguts i actuar abans:

Aquest text ja permetrà al Govern acomiadar empleats públics, funcionaris, que no acceptin els trasllats.

 I aquest altre…

 

…apunta directament al personal laboral, mitjançant la suspensió dels convenis col·lectius i els acords signats pels sindicats quan es produeixi “ una alteració substancial de les circumstàncies econòmiques”.

O sigui, en qualsevol moment que decideixin.

Respecte a interins i personal laboral eventual, no cal dir gaire cosa…

La Red Pública

La pobresa a Catalunya

Aquest darrers dies possiblement us heu assabentat de la publicació de : L’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2011 (ECVHP 2011, de la Diputació de Barcelona)

La podeu seguir en las tres fases:   l’inici del treball,  la finalització, la publicació.

Aquí podeu descarregar les 172 pàgines corresponents a Barcelona i la seva Àrea Metropolitana

I el dossier de Premsa via La vanguardia

I les de Catalunya a l’Idescat, aquí

o en aquest altre link

Son moltes les dades que s’han d’analitzar i creuar, per tant, us deixem  també alguns links a notícies del diaris, perquè pugueu triar fer l’anàlisi vosaltres mateixos, donant un cop d’ull o llegir els resums dels mitjans, o les dues coses alhora.

El país: la tasa de pobreza en cataluña supera en ocho puntos la media europea

Ara.cat: Tres de cada 10 catalans viuen en risc d’exclusió social

El periódico.com: Catalunya té gairebé mig milió de pobres més que fa 5 anys

Diari de Girona.cat: Més d’un 32% dels gironins viuen en risc d’exclusió social

Esgarrifa veure les dades, que son simplement el reflex del que veiem al carrer, potser a casa, potser molt a prop. Alguns. Altres, malauradament miren cap a una altra banda. I no resulta de rebut descarregar culpes. Això ho fan els nens. Els adults assumeixen responsabilitats.

Ignacio Ramonet a Barcelona: los recortes son sufrimiento y esto es violencia de estado.

La Red pública

Aprender online

Hartos de pensar en la paga de navidad inexistente, en los días de asuntos personales que no tendremos el año que viene, en mantenernos sanos y no contagiar a los compañeros porque nos penalizarán por estar enfermos…pues aquí os dejamos con un enlace, dentro de la categoría TIC, para, al menos ir aprendiendo algo. Se trata de a 5 plataformas online para aprender casi lo que sea.  Eso sí, esta vez en inglés, aunque como bien dice el autor

Si lo probáis y os va bien, estaría bien compartir la experiencia.

¿Conocéis los formatos de las “Conferencias”TEDx”? . Aquí os presentamos uno, relacionado precisamente con las TIC. Una curiosidad sobre los captchas.

La Red Pública

Funcionarios que funcionan. La dignidad del empleado público

Vamos a referirnos a los trabajadores de las admministraciones públicas como empleados públicos (en la administración hay funcionarios, interinos y laborales)

Imagine que en el último año le bajan el sueldo varias veces, que  no le pagan las pagas extras, que le quitan días de permiso que había conseguido a cambio de congelaciones salariales varias en años anteriores, que le eliminan la capacidad de negociar, que le quitan algún día de permiso como premio a la antigüedad, que aumentan las horas de trabajo, que está esperando cuándo le van a despedir, que todos sus “directivos”, se dedican a menospreciarlo, a ridiculizarlo públicamente en cualquier momento, por cualquier cosa, en cualquier  medio. No imagine. Esto es realidad. Nos ocurre a los empleados públicos, aquí, en Catalunya, en España.

Este post es para decir que los funcionarios sí funcionan. Ya lo dijimos hace meses en el post titulado  “servidores públicos, administraciones y ciudadanía”   y afortunadamente hay mucha gente en los últimos tiempos que también se atreve a decirlo, porque la campaña de desprestigio y de marketing es tan brutal que provoca esta reacción de defensa.

Pero, vamos a añadir en forma de lista algunas dificultades más, por si alguien quiere llevar la cuenta. Se puede completar.

  1. Teniendo que trabajar en el día a día, con menos personal, sin sustitutos casi en ningún caso: bajas, jubilaciones, permisos y con igual o más trabajo
  2. Con falta de medios de todo tipo, especialmente a la hora de incorporar las nuevas tecnologías al trabajo cotidiano
  3. Cada vez más distanciados de las mejoras laborales y de las herramientas para actualizar e incorporar a nuestro contexto laboral
  4. Sin posibilidades de mejora profesional
  5. Con un entorno de trabajo muy inestable. Cada 4 años puede cambiar con las elecciones y pueden cambiar todos los criterios, circuitos, modalidad de trabajo, procedimientos, política de personal…
  6. Tenemos que trabajar con gestores “eventuales”, los asesores, personal de libre designación o cualquier otro nombre que se pongan, que la mayoría de veces, no tienen ningún interés en la Administración Pública y muy poco respeto por los circuitos y objetivos que estaban establecidos. Un trastorno para nosotros y una pérdida para la sociedad y la ciudadanía.
  7. Tenemos, además, que convivir con sus sueldos, sin restricciones para ellos  y con miserias para nosotros
  8. Tenemos que atender a los ciudadanos como si no pasara nada, sonriendo e intentando paliar de la mejor manera posible todos los desaguisados.
  9. Tenemos que hacer grandes esfuerzos para que nuestro entorno, la relación con nuestros compañeros no sufra las consecuencias de tanta angustia, rabia e indignación.

Y a pesar de todo, nosotros somos los que damos continuidad a la administración pública, a ese estado de derecho por el que todos suspiramos, pero que a nosotros somos los primeros que nos lo están pisoteando. Seguramente no todos los que trabajamos en las administraciones públicas tengamos vocación de servidores públicos, pero sí muchísimos

Y nos toca mantener la motivación, la nuestra y la de nuestros compañeros, ir más allá del trabajo burocrático, decir alto y fuerte que somos servidores públicos y no servidores políticos cuando es necesario. Y lo es muy a menudo, así que hacemos pedagogía para que comprendan que los sistemas de gobierno de las administraciones públicas, trabajan para el sistema. Que el sistema no trabaja para ellos, para sus objetivos personales o incluso partidistas.

Así que aquí estamos. Funcionando en el día a día. Manteniendo la iniciativa. Perseverando en la protesta y la denuncia en pro de unos servicios públicos de calidad que a nosotros nos toca doblemente: como empleados y como ciudadanos.

Es esta perspectiva en pro del bien común la que nos impulsa y nos permite seguir. Derrotados en muchas ocasiones, en cada ocasión en que no se han respetado nuestros derechos, pero no vencidos, nunca nos con-vencerán de convertirnos en sumisos ejecutores de otros intereses que no sean los del bien común, (no solo general) al servicio de la ciudadanía.

Por si queréis ver un ejemplo. Hemos elegido este blog del sector de la enseñanza

La Red Pública

PS: todos los que se alegran de la constante denigración de lo público, son los que más  protestan cuando necesitan cualquier servicio público y no pueden recibirlo en condiciones.

A %d blogueros les gusta esto: