El caso Millet y la Fianza/Financiación de CDC (Convergència Democràtica de Catalunya)

Aquí está el auto por el que además de la fianza, se cuantifica la responsabilidad pecuniaria por un importe de 3.279.070,01 €.

Caso Millet, más de tres años desde que salió a luz, desde que un juez, Juli Solaz, se lo tomó con muchísima tranquilidad, y fue sustituido por el juez Pijuan, con otro ritmo, aunque el amigo Millet, siga disfrutando de muchas de sus propiedades.

Aquí os dejamos con informaciones varias y variadas.

En la wikipedia

Los orígenes de la amistat CDC/Millet

Antes de la fianza

La noticia en el diario “el pais. Relevante este párrafo:

“…Ferrovial también fue adjudicataria de las obras de revestimiento de la acequia Bellet, en el Ebro, y del nuevo pabellón municipal de Sant Cugat del Vallès, que fue adjudicado por el equipo municipal, en manos (entonces y ahora) de Convergència. El alcalde era Lluís Recoder, actual consejero de Territorio y Sostenibilidad del Gobierno catalán. Y el cargo de gerente municipal lo ocupaba Jordi Turull, portavoz de CDC en el Parlament…”

Os recomendamos el programa “salvados” de Jordi Evole, titulado  ¿“La justicia es igual para todos?

Y algunos cortes concretos. Con el periodista Jesús G. Albalat de “el periódico de catalunya”

Con el juez Jose Mª Pijuan, el nuevo juez del caso Millet

Interesante recordar que los jueces son empleados públicos. Interesante que imaginéis cómo afectan los ataques contra el estado del bienestar a la acción de la Justicia.

Interesante el trabajo que tenemos como empleados públicos tanto en su vertiente profesional, cada cuál desde su tarea específica, como desde nuestro rol como ciudadanos, especialmente en estos momentos en que la democracia representativa, necesita de la democracia participativa. Nuestro posicionamiento resulta vital para evitar que casos como éste sean posibles y se puedan gestar durante años. Tenemos que pensar que para ello se precisan callar muchas bocas, cerrar muchos ojos… y ahí es donde esa función nuestra resulta esencial.

La Red püblica

Anuncios

Relat de la reunió amb el Director de Serveis del Departament: 17/7/2012

Aquí teniu un resum relatat de la darrera reunió de les delegades sindicals (CATAC,CCOO,UGT) amb el Director de Serveis, Sr Josep Solà, amb presència del Subdirector de RRHH, Sr. Agustí Paris i de la Sra. Sònia Muro, Cap de Servei de RRHH. Va ser el dia 17 de juliol de 2012 i a diferència de l’altra vegada, fem un relat.

Mantenim el mateix format per a facilitat la comparació i la comprensió.

I)                    TEMES PENDENTS DE LA REUNIÓ DE 1/5/2012 i de la reunió de 28/6/12

  1. Resposta prohibició compactació horària SSTT Aragó

La pregunta que es va enviar  per part de la D.G. Serveis, va ser la mateixa: justificació dels informes desfavorables respecte a la compactació horària. La resposta, molt diferent.

Hi ha la resposta de la Sra. Rosa Prió, Subdirecció de Gestió Econòmica Contractació i Règim Interior i de la Sra. Marisa Florensa, Direcció SSTT  Barcelona (c/ Aragó).

La Sra. Prió va justificar la mesura aplicada al personal del Servei de Règim Interior per necessitats del Servei. La resposta està a RRHH i si algú està interessat en saber els motius, suposem que li donaran.

La Sra. Florensa, va contestar que ella no havia fet cap informe desfavorable. Una resposta formal. O més exactament, una manera de no respondre.

No va haver cap informe escrit, donat que la prohibició va ser verbal, per a tothom. Pensem que aquesta resposta suposa una provocació i des de aquest humil bloc li aclarim que es tracta de saber el per què no ha permès al personal del c/ Aragó, el dret de triar, segons va decidir el Departament, ja sigui en llenguatge verbal, no verbal, per senyals de fum, per telepatia o per qualsevol altre mitjà que puguem utilitzar els essers humans. Li oferim aquest lloc per si vol compartir els seus raonaments, encara que donades les característiques d’aquest mitjà, haurà de ser per escrit. A la seva disposició, directora.

Per altra banda, això ens reafirma en la necessitat de fer les nostres gestions per escrit, per a evitar aquesta mena de respostes impertinents

  1. Pla Ocupació

El dia 7 de juliol ens varen reunir amb la Responsable de Projectes de Millora de la Qualitat i Gestió del Coneixement, Sra. Mª Jesús Martín, que ens va explicar el projecte  “Pla de millora del dimensionament de les unitats del Departament de Territori i Sostenibilitat”. Actualment, el document ja està penjat en la intranet: Persones….Recursos Humans….Dimensionament. (aquests links funcionen únicament des de la intranet de la Generalitat).

Al document teniu l’estudi d’objectius, procediments…etc.

Trobareu altres dos documents:

a.-   Procediment per a la cobertura de necessitats

b.-   Informe de necessitats/sol·licitud de cobertura de necessitats

I també està la BIT(Borsa Interna de Treball), amb els corresponents formularis pe donar-se d’alta i baixa.

  1. Situació Empreses públiques (IET. AGÈNCIA HABITATGE INCASOL, ACA…)

Hores d’ara ja han demanat el reingrés al Departament, el personal acomiadat de l’INCASOL. Unes 17 persones. De moment no afecta a cap lloc ocupat per personal interí.

A l’IET, s’acaba al setembre.

A l’ACA, sabem que estan negociant sortides negociades.

És important que sapigueu que Funció Pública està preparant una nova circular per a re-formular el model de reingrés que ens aplicaven fins ara i que explicaven en aquest post.

Donat que hem trigat una mica en fer aquest relat, ja us podem informar que ha sortit la nova circular de Funció Pública i és aquesta.

 

Això  afectarà al reingrés tant de personal que ho han demanat de l’INCASOL com d’altres que ho facin al futur.

  1. Plantilla personal

Respecte a les plantilles que hem demanat reiteradament, per activa, per passiva i per circumstancial, no ens les donen. Ni de personal laboral ni de personal funcionari. Ordres de Funció Pública, basant-se a l’article 18 del Conveni Col·lectiu  per al personal laboral.

 Article 18

Plantilles de personal

Correspon a l’Administració l’elaboració i publicitat de les plantilles de personal.

En aquestes plantilles es relacionaran degudament classificats els llocs de treball existents i es farà constar el grup, el subgrup, la categoria professional i l’especialitat, si s’escau, i la localitat, per centres de treball.

En el darrer trimestre de l’any, els departaments lliuraran als comitès o delegats de personal una actualització de les plantilles, així com la informació sobre la previsió de l’ocupació per a l’any següent.

 O sigui que ens ho haurien d’entregar al darrer trimestre de l’any que, si no canvien la normativa del que ha de ser un trimestre, serà octubre/desembre.

Per al personal funcionari res de res. No hi havia obligació. Amén.” Anem bé” en el procés de transparència.

Sabeu que tenim la RLT (Relació de Llocs de Treball), i amb això treballem, però no les plantilles, que suposen saber qui està ocupant aquests llocs de treball. Som empleats públics. No som cap secret d’estat. O pot ser algú sí que té aquesta retrògrada idea. Donat que pensem que és un dret per a nosaltres, però també per a tota la ciutadania,  seguirem el tema, tal i com hem dit esperant que no canvien l’ordre dels trimestres de l’any .

  1.       Assignació temporal de funcions

Hi ha una demanda del Departament d’Agricultura que s’ha cobert amb el trasllat forçós d’una companya auxiliar administrativa de des Reus a Esplugues de Francolí, durant tres mesos.

 

  1. Jubilacions funcionaris + 65 anys. Excepcions

Es veu que poden haver excepcions. El termini finalitza el 24/9/12. A la reunió anterior semblava que no hi havia excepcions. Ara “potser” sí.

Un tema molt interessant. Comptem amb la vostra col·laboració perquè ens informeu.

     1.    Reunió grup riscos psicosocials

Informem de la reunió mantinguda per aquest grup de treball, depenent del Comitè de Saltut Laboral, per a tractar un tema del c/ Aragó. Explicarem més detalls en un altre post que estem preparant de Salut Laboral, però ja us puc dir que el tema de la salut i especialment els trastorns psicològics, serà una de les prioritats que treballarem, perquè amb la situació actual i encara que no disposem de dades (ho hem demanat), creiem que està esdevinguem un problema important de patiment per a tots nosaltres.

Bé i deixem pel final aquests quatre punts, que han quedat pendents.  S’estan pensant si ens donen aquestes dades.

Impressionats per aquesta resposta. Mai arribarem a entendre quin és el problema per a facilitar dades que de per se son públiques i ni tan sols tindríem que demanar. Hauríem d’estar publicades com l’aigua cristallina i ser accessibles.

  1. 1.      Despeses ampliació despatx  Secretari Gra. Mobilitat
  2. 2.      Despeses viatges Eurovegas
  3. 3.      Despeses Cimera Brasil/ Rio
  4. 4.      Contractes Departament amb empreses. Format reutilitzable

Finalitzo amb un aclariment. La situació actual d’ imposicions, incompliment d’acords, machaque constant, negar l’evidència, eufemismes, mentides, ocultacions…etc. fa que el marc en el qual es desenvolupen aquestes reunions sigui molt diferent al que hauria de ser. Malgrat això, hem de parlar. I bàsicament és el que fem. Parlar. Al menys intercanviem paraules, que en els temps tant tenebrosos en els que vivim, encara significa una porta a l’esperança.

Recordeu que podeu proposar-nos temes que us preocupin per a properes reunions.

Acabem avui amb una mica de melancolia. De tant en tant…però és preciosa. Luz Casal, Carlos Nuñez y Rosalía de Castro.

La Red Pública

El sous dels alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya: un treball per a compartir

Avui us presentem, en format Excel, un treball fet des de el Departament TES, amb molta paciència, dedicació, de manera artesanal i amb informació que hem tret de dades diverses a disposició pública. Aquestes dades, estan molt disperses i en formats poc adequats per a facilitar treballs com aquest o ser reutilitzades per la societat. Malgrat tot aquí ho teniu. Gratis (no hem hagut de pagar a cap consultora),  per a compartir i  sobre tot, per a que qualsevol que vulgui continuar el treball, completar-ho, treballar altres conceptes,  amb altres comparacions, amb altres possibilitats de creuament de dades, amb altres estadístiques, el que  o sigui obert i dispobible

Hem treballat amb:

Web del Parlament

Annex de personal de la Llei de Pressupostos de 2012:

Relacions de llocs de treball publicades al DOGC DE 12/06/2012, amb dos pdf 

L’excel té 4 fulls de càlcul que són:

Un resum, amb tres consideracions i unes notes explicatives del  quadre
– Un full amb els detalls dels alts càrrecs
– Un full amb el detall dels funcionaris amb sous superiors a 57.000 euros
– Un full amb el detall dels eventuals (personal anomenat segons els grups polítics que gestionen els Departaments), amb sous superiors a 57.000 euros

No és una llista exhaustiva. Expliquem el que falta al full de “Resum”

Volem subratllar una cosa: estem d’acord en què els empleats públics, tots , guanyem uns sous dignes, alts i baixos càrrecs i sense càrrecs, perquè som els que garantim el funcionament de l’estat; volem treballar bé, amb les millors condicions i que els nostres sous siguin públics, a disposició de la ciutadania. És per això que hem subratllar el “tots”.

Recordeu que un dels nostres objectius al post Qui som,  és treballar per la transparència i les dades obertes. No és una declaració  teòrica i formal. Ho diem de debò i procurarem aplicar-ho.

Ara més que mai, és un moment en què tothom ens hem d’implicar.  Ja no hi ha excuses. Tots podem fer quelcom. Som professionals i estem al servei de la societat. Aquest treball és un bon exemple.

La Red Pública

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación

Estamos de inauguración de categorías. Poco a poco, pero vamos realizando lo prometido. Si hace dos post estrenábamos la categoría de Salud, hoy lo hacemos con las TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Sucintamente. Con algunos enlaces que nos han parecido interesantes. Para comenzar, claro.

1.- 20 aplicaciones de smartphone imprescindibles para bloggers y periodistas, en bitelia, por Marilín Gonzalo

2.- Las 15 aplicaciones Android que todo usuario debería descargar, también en Bitelia, por Randal

3.- Claves para un #veranoseguro: Los smartphones y tablets son para el verano… pero con precaución, del blog de Inteco, (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación)

4.- 10 formas de mejorar la búsqueda de Google para el usuario normal, de Bitelia por Barbara Pavan

 5.- Comparte cultura, en el blog de Kurioso

Como siempre, con la intención de ser útiles. Si alguien tiene sugerencias sobre aspectos diversos de las TIC, ya sabe: utilizad los comentarios del blog para compartir vuestras ideas  o también podéis escribir al correo del blog.

La Red Pública

VIERNES NEGROS

Nos vestimos de negro, porque negras son las intenciones de los Gobiernos peperos y convergentes, porque negro es nuestro futuro y el de las generaciones futuras, porque negro es el futuro de la sociedad catalana, desestructurada, empobrecida cultural y económicamente, desigual, porque negro es el futuro del planeta…si no lo evitamos. Están demoliendo, destruyendo relaciones, seguridad jurídica, negociaciones, consensos. Todo lo que hace, precisamente, que una sociedad, sea una sociedad humana. A estas alturas, las fotos de la “marea negra” de los empleados públicos, ya no caben en los blogs que se han abierto para colgarlas.

Departament Territori i Sostenibilitat Barcelona

Nosotros las colgaremos. Y os invitamos a todos/as a mostrar vuestro rechazo en esta convocatoria que por vez primera reúne a empleados públicos de todas las administraciones y de todo el estado. Vestir de negro y bajar a la calle, a la entrada de nuestros puestos de trabajo y expresar nuestro rechazo. Nadie va a luchar por nuestros derechos si no lo hacemos nosotros.

Cuando decimos todos y todas, es literal. Funcionarios, laborales, interinos, de todos los niveles, de todas las categorías, con cargo y sin cargo. Todos y todas.

 No necesitamos más razones, pero por si alguien quiere recordar, aquí van algunos enlaces.

 BOE  nº 168 de 14 de julio. Uno más de la vergüenza.

 El Govern de CiU aumentará el recorte a los funcionarios, para cumplir el ajuste de Rajoy. 17 de julio

Algunos párrafos del Decreto, que  afectan a las bajas por enfermedad

La vicepresidenta Ortega del Govern català constata que si el Gobierno central modifica la Incapacidad Laboral Transitoria, la administración catalana se verá afectada, del 5 de mayo.

 Restringir el uso de Internet. El 14 de junio

El doble juego de CiU: pactando con el PP, y luego quejándose de lo que pactó. El colmo del cinismo.  CiU Votó, en el Parlamento, la Ley de estabilidad presupuestaria que permite intervenir a las Comunidades Autónomas. Ahora se queja de una posible intervención.16 de julio

Los futuros recortes que nos esperan. Nacho Escolar: 14 de julio

Y el famoso vídeo de la Diputada de la saga Fabra, diciendo crudamente lo que piensan algunos: que se jodan

Lo que pensaba el PP cuando estaba en la oposición sobre los funcionarios y otras cosillas. Donde dice PP, también se puede poner CiU.

 Y recordad que el jueves 19 de julio, están convocadas manifestaciones en todo el Estado , unitariamente. Por vez primera hemos entendido que no es momento para desencuentros. Nuestro estado de bienestar,  aún a medio construir, ya es de “malestar”. Queremos decidir.

 La Red Pública

INSUBMISSIÓ: NO PAGUEM L’EURO X RECEPTA

Nos hubiera gustado comenzar esta nueva categoría de Salud, con un post sobre salud laboral, pero por petición popular y urgencia legislativa, lo haremos con éste sobre el nuevo repago sanitario catalán llamado euroX receta. Aquí tenéis el pdf  en forma de guía con los pasos necesarios para no pagarlo. Fácil y sencillo.

Esta guía ha sido elaborada por la plataforma Dempeus, promotores de la Iniciativa Penal Popular , con la ayuda de la revista cafèambllet.

Aprovechamos para subrayar que gracias a iniciativas como la de cafeambllet  revista gratuita comarcal  que comenzó a denunciar los casos de corrupción en la sanidad catalana, la divulgación de la Web de Dempeus, la colaboración  del periodista Alfons Quintà, y la difusión en redes sociales, han conseguido destapar todo el entramado del llamado modelo “relacional” catalán del Sistema Sanitario y hacer dimitir al Presidente del ICS, Joan Prats, ya que deberá “dedicarse a preparar su defensa”. El Conseller Ruiz de Sanidad, es uno de los más desprestigiados del Govern de CiU.

Recordad que el El Decretazo, sanitario es el  Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, publicado en el  Boletín Oficial del Estado (BOE)  núm. 98 del martes 24 de abril de 2012,  y cuyo principal “valor” es que ROMPE, el modelo del SNS (Sistema Nacional de Salud) que más o menos oficializó la Ley General de Sanidad (Ley LLuch) del año 1986 y subsiguientemente los 17 SNS (Servicios Nacionales de Salud) de los modelos decididos en las comunidades autónomas, incluida Catalunya.

Quiere decir que se ha producido un cambio radical que cercena toda la idea que hasta el momento habíamos consensuado que fuera nuestro Sistema de Salud. A partir de su puesta en funcionamiento, retrocederemos en el tiempo y pasaremos a ser asegurados. Se acabó lo de ciudadanos con derecho a una asistencia sanitaria universal, equitativa y financiada a través de los impuestos (es decir gratuita a la hora de utilizarla).

Vamos directos a un modelo como el que tienen en los EEUU (y que intenta modificar el Presidente Obama), un sistema de salud público caritativo, para todos los que no puedan pagar y el resto o bien deberá afiliarse a mutuas aseguradoras o bien a través de la empresa y dependiendo si trabajan o no, tendrán seguros de salud. Un verdadero desastre.

Y ya que estamos en ello, aquí tenéis una serie de enlaces relacionados con este demoledor decretazo.

Explicación de los diferentes modelo sanitarios  y lo que se carga el Decretazo.

El Grup de Defensa de la Sanitat Pública, intenta hacer una recopilación de Acciones contra el Real Decreto

El manifiesto por la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios de la plaltaforma “no gracias”

Un excelente pps. publicado por Rafa Cofiño, referente en salud comunitaria y realizado  por Pablo Perez Solis y Alvaro Díaz Alvarez, dos médicos de familia de la Comunidad asturiana, que también podéis visionar en slideshare 

Y un excelente estudio de FOCAP sobre la realidad de las mutuas.

Como siempre, esperamos que os sirva.

Salud y energia.

La Red Pública

Recurs contra la retallada del 5% aplicada al juny de 2012

Aquest és un model de recurs per al personal funcionari, que hem fet a la Secció Sindical de CCOO del Departament TES (Territori i Sostenibilitat) i que volem compartir amb tothom, per si ho voleu presentar.  Està revisat per un advocat.

Només heu d’omplir les vostres dades personals i completar els punts 1 i 2 de l’EXPOSO, (en el punt 2 han d’anar les dues quantitats que us han retingut).

A banda, CCOO, està a punt de presentar un recurs contra el Decret del Govern, que  inclourà tots els empleats públics.

Estem actius. Amb idees. Sempre hi ha quelcom que podem fer i ho farem, ja sigui legalment, ja sigui amb manifestacions, protestes i propostes.

Us animen a deixar les vostres aportacions.

MODEL RECURS

______, amb DNI ______ , que visc a _____, amb telefon ___i adreça electrònica ___
EXPOSO:
1- Que sóc funcionaria del cos ____ de l’escala ____ de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament de ___.
2- Que, en la nòmina del mes de juny, heu aplicat una reducció corresponent al 5% de les retribucions que he percebut de gener a juny, deduint XXX euros del complement específic (codi 005R) i XXX euros del complement específic addicional (codi 085R), que vulnera el principi de no retroactivitat de la norma i els articles 26 d) i 34 de la Llei de Pressupostos de 2012.

3- Que, en considerar aquesta decisió administrativa lesiva dels meus drets i interessos legítims, i a més a més il·legal, dit això respectuosament i en termes de defensa, en temps i forma hàbils, mitjançant aquest escrit, formulo el present RECURS DE REPOSICIÓ, sobre la base dels articles 107, 110, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i de les següents AL·LEGACIONS:
LLEI DE PRESSUPOSTOS

4- Les retribucions dels funcionaris per al 2012 venen determinades per l’article 26 de la Llei 1/2012, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, publicada en el DOGC 6075 de 27 de febrer de 2012.

Quant al complement específic, l’article 26 d) de la Llei de Pressupostos reconeix el dret a percebre durant l’any 2012 les “dotze mensualitats ordinàries i dues d’addicionals els mesos de juny i desembre, sens perjudici del que disposa l’article 34”. En el document de la meva nòmina, la “mensualitat ordinària” d’aquest complement ve identificada amb el codi 005 i la “paga addicional” de juny amb el codi 085.
L’article 34 esmentat de la Llei diu: “S’autoritza el Govern a adoptar mesures excepcionals de reducció de la despesa de personal prevista per a l’exercici 2012 que poden afectar, (preferentment i amb caràcter proporcional sobre el total de les retribucions anuals), les pagues addicionals dels conceptes que tinguin la consideració de complement específic o equivalent.” He marcat en cursiva i entre parèntesi la frase que està entre comes, perquè es vegi clar que diu que permet afectar només les pagues addicionals del complement específic o equivalent;  ja que, si en fem una lectura ràpida, és fàcil que desplacem inconscientment la posició de la paraula “preferentment”, amb la qual cosa donem un significat equivocat a la frase, com veiem en el quadre comparatiu següent:

 

Interpretació correcta Interpretació errònia*
“… que poden afectar […] les paguesaddicionals dels conceptes que tinguin la consideració de complement específic o equivalent.”Explicació sintàctica:“les pagues addicionals” és l’objecte directe del verb “poden afectar”, perquè respon a la pregunta: QUÈ poden afectar?. * ”… que poden afectar, preferentment […], les pagues addicionals dels conceptes que tinguin …”Explicació sintàctica:En canvi, “preferentment” no es refereix a les pagues. “preferentment” es refereix a “sobre el total de les retribucions anuals”, ja que pertany a aquesta frase, la qual es pot canviar de lloc, com per exemple: mesures de reducció de la despesa de personal prevista per a l’exercici 2012 preferentment i amb caràcter proporcional sobre el total de les retribucions anuals”, que poden afectar les pagues addicionals dels conceptes que tinguin la consideració de complement específic o equivalent.

ACORDS DEL GOVERN
5- El 28 de febrer de 2012 el Govern va acordar reduir les retribucions del seu personal funcionari i altres en un import equivalent al 3% del total de les retribucions anuals de 2012.
Que el 29 de maig de 2012 el Govern va augmentar la reducció establint-la en l’import equivalent al 5% del total de les retribucions percebudes l’any 2012. Que aquest Acord està publicat en el DOGC de 31 de maig de 2012.
Va acordar que, l’import corresponent a aquest 5% del total percebut en cada semestre de 2012, el deduiria del complement específic addicional dels mesos de juny i desembre respectivament. I que respectaria els períodes meritats a la data d’entrada en vigor de l’Acord de 28 de febrer, que és l’1 de març de 2012.
Així mateix, els Acords esmentats afegeixen que, en el cas que la deducció aplicada al complement específic addicional sigui insuficient per completar la reducció del 5% acordada, la part restant es deduirà del complement específic del mateix mes.
6- Que aquests Acords no respecten el principi de “no retroactivitat” de la norma ni la Llei de Pressupostos del 2012. Per tant, la nòmina que heu elaborat segons aquests Acords vulnera els meus drets laborals pels motius següents:
a) perquè la reducció retributiva practicada produeix efectes retroactius, ja que el percentatge de reducció l’heu aplicat sobre retribucions de períodes treballats o meritats amb anterioritat als Acords que l’aproven, tot i que els diners es descomptin en una nòmina posterior. Així, els Acords del Govern es dicten el 28 de febrer i el 29 de maig i decideixen calcular la reducció sobre les retribucions d’allò treballat des de l’1 de gener, per tant tenen caràcter retroactiu.
b) perquè heu practicat una deducció en la mensualitat ordinària del  complement específic, la qual vulnera els articles 26 d) i 34 de la Llei de Pressupostos per al 2012, ja que l’article 26 d) estableix que el complement específic “es percep en dotze mensualitats ordinàries” i l’article 34 no autoritza el Govern a afectar aquestes mensualitats, tal com he explicat en el punt 3 de la sol·licitud. Per tant, aquesta deducció, identificada en la nòmina amb el codi R005,  no l’havíeu de practicar.
7) Respecte de la paga addicional del complement específic (codi 085), m’heu abonat la part meritada a la data d’entrada en vigor dels Acords esmentats. El cobrament complet d’aquesta paga es merita en el període comprès entre l’1 de desembre de 2011 i el 31 de maig de 2012. Per tant, quan van entrar en vigor aquests Acords, ja havia meritat 91 dies i, per això, m’heu abonat la part proporcional corresponent a 91 dies dels 183 que donen dret al total de la paga addicional.

En la nòmina, aquesta quantitat meritada correspon a la diferència entre l’import del concepte “085 comp. addicional específic” i l’import del concepte “085R deducció comp.espc.addic”.
Que, d’acord amb el principi de jerarquia de la norma, la Llei de Pressupostos preval sobre els Acords del Govern, per tant, en realitzar la nòmina havíeu de complir els requisits establerts per la Llei.   Per tot això,
DEMANO:

Que tingueu per presentat aquest escrit, l’accepteu, tingueu per interposat RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ, contra la nòmina amunt dita i, després dels tràmits legals pertinents, emeteu resolució per la qual l’anul·leu i revoqueu, tot dictant una altra que s’ajusti a la legalitat vigent, de tal forma que en la nòmina de juny de 2012:

1.1- No apliqueu els percentatges de reducció sobre les retribucions percebudes amb anterioritat als Acords que els dicten. Això és: que la reducció del 3% anual dictat en l’Acord de 28 de febrer de 2012 no la calculeu sobre les retribucions de gener i febrer i que la reducció del 5% anual, publicada en el DOGC de 31/5/2012, no la calculeu sobre les retribucions percebudes de gener a maig. Tot i que continueu respectant, en la paga addicional del complement específic (codi 085), el període meritat amb anterioritat a l’entrada en vigor dels Acords de reducció.
1.2- I no descompteu cap quantitat de la mensualitat ordinària del complement específic (codi 005).

2- En el cas que no estimeu el punt 1.1 de la sol·licitud, m’aboneu la quantitat de diners que heu descomptat amb el codi 005R de la mensualitat ordinària del complement específic.
Barcelona, 6 de juliol de 2012

Documents adjunts:

Doc. 1 Còpia de la nòmina de juny de 2012 de l’aplicatiu ATRI

Doc. 2 “Càlcul reducció retributiva Any 2012” de l’aplicatiu ATRI

DEPARTAMENT DE ……………………………………………………………

Aquest és  el lema que utilitzem els treballadors del Departament en les concentracions dels dimecres de 10 a 10,20 h.

ATUREM LES RETALLADES !!!

Si lluitem, podem perdre, però si no ho fem, estem perduts!

Nosaltres hem decidit seguir lluitant…i tu?

 

A %d blogueros les gusta esto: